Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Hälsosammare vårdmiljöer med hjälp av belysning
Sponsrad

Sjukhus är komplexa att designa eftersom det kan vara både en arbetsplats, en vårdplats och för vissa även ett hem. Detta gäller inte minst ljussättning. BrainLits vision är att förbättra människors välmående och hälsa genom att sätta en ny global standard för inomhusbelysning med systemet BioCentric Lighting.

Sjukhus ska vara en så hälsosam arbetsplats som möjligt. Med tanke på hur arbetstiderna ser ut inom vården med nattskift och ojämna tider så blir rätt ljusexponering extra viktigt, säger Marcus Wahlberg på BrainLit, som gör belysningslösningar för bland annat sjukhus, vårdboenden, skolor och kontor.

Marcus Wahlberg Global Head of Healthcare BrainLit

Marcus Wahlberg

Global Head of Healthcare BrainLit

Foto: Brainlit

– För lite ljus drabbar dig både på kort och lång sikt. På kort sikt får du sämre förmåga att koncentrera dig, tänker långsammare och ett sämre humör. På längre sikt så kan det ha mer allvarliga negativa effekter, som hjärt- och kärlsjukdomar och fetma.

Bättre hälsoeffekter

Senaste året har inneburit en svår situation. Inte minst för sjukvården. Därför har BrainLit varit tvungna att jobba på ett speciellt sätt.

– Våra lösningar har kompletterats med UVC teknik för att hjälpa till att minska smittspridningen och därmed säkerställa hälsosammare miljöer. Biocentriskt ljus hjälper människor att få ett bättre immunförsvar och bli mer alerta genom ljuspåverkan, och det är förstås av stor betydelse inte minst när vi befinner oss i en pandemi, säger Marcus Wahlberg. 

Som ett exempel på hur pass betydelsefull bra belysning är på ett sjukhus lyfter Marcus Wahlberg fram en unik studie.

Den visar att barn på neonatalavdelningar som utsatts för dynamiska skiftningar lägger på sig vikt snabbare, vilket också innebär att de kan skrivas ut tidigare.

En personlig ljuslösning

BrainLit Alven är världens första fristående biocentriska ljuslösning. BrainLit har dragit stor nytta av erfarenheter från tidigare installationer av fasta system för att leverera en optimal användarupplevelse. Forskningen och patenten bakom BioCentric Lighting ligger som grund även för BrainLit Alven, men i komprimerad form som inte kräver installation.

– Alven ger oss möjligheten att anpassa ljuset efter de personliga förutsättningar som brukaren har. Det gäller både vårdtagare och vårdgivare, säger Marcus Wahlberg.

Baserat på ett antal frågor i BrainLit appen lär sig Alven-systemet att anpassa ljuset efter vem du är som individ.

Därför kan vi vara först i världen med att leverera ett personligt ljus med fokus på att förbättra för personer som vistas inom vårdmiljöer, säger Marcus Wahlberg.

Håller sig ajour med forskningen

Fokus för BrainLit är att alltid kunna leverera ett resultat som gynnar individen på en biologisk nivå. Därför är forskningen bakom BrainLits teknologi extra viktig, menar Marcus Wahlberg

– Vi har ett vetenskapligt råd som ett fristående organ. Rådet säkerställer att vi håller oss ajour med den senaste forskningen och att BrainLits teknologi utvecklas i linje med vetenskapen. På så sätt kan vi leverera uppdaterade lösningar och verkligen göra skillnad för våra kunder.

Next article