Hem » Framtidens sjukhus » Från utskällt till världstopp: Så vände Björn Zoëga Karolinska Universitetssjukhuset
Framtidens sjukhus

Från utskällt till världstopp: Så vände Björn Zoëga Karolinska Universitetssjukhuset

björnzoega
björnzoega
Foto: Tim Sobek

Björn Zoëga är ryggkirurgen från Island som tagit Karolinska från ifrågasatt till ett av världens mesta ansedda sjukhus. Power to the people, bantad byråkrati och förändring även mitt i en pandemi är framgångsreceptet.

När Björn Zoëga för tre år sedan tillträdde som vd hade det hårt kritiserade sjukhuset ett rejält budgetunderskott, det fanns fler chefer än vårdplatser och organisationen var otydlig. Björn Zoëga tog bort ett chefslager, minskade antalet centrala staber och flyttade mandat och ansvar till verksamheterna. Redan året därpå redovisade Karolinska Universitetssjukhuset, för första gången på ett antal år, överskott. 

–Att flytta mer mandat till verksamheterna är en av våra främsta framgångsfaktorer.

Vi låter helt enkelt sjukvårdspersonalen själva lösa dagliga driftproblem. Vårdnära styrning ökar inflytande och engagemang, vilket stärker vår attraktivitet som arbetsgivare.

Björn Zoëga

Vi gör nu också en omfattande satsning på samtliga chefer på sjukhuset, framför allt dem som är i första linjen. De ska få rätt förutsättningar att utveckla och förbättra sin verksamhet och följa vår strategi, säger han.

Rankas som ett av världens bästa

De senaste tre åren har Karolinska Universitetssjukhuset öppnat 11 procent fler vårdplatser och samverkan över verksamhetsgränserna har ökat. Sjukhuset producerar mer vård, genomför fler operationer och redovisade 2021 ett överskott på 740 miljoner kronor. Pengar som går tillbaka till Region Stockholm men som också möjliggör satsningar och extra ledighet för samtliga medarbetare. Tidskriften Newsweek har tre år i följd rankat Karolinska som ett av världens tio bästa sjukhus.

Det stabila ekonomiska resultatet ger effekt på flera nivåer. Personalen kan ägna sig åt framåtblickande verksamhetsutveckling snarare än att hitta nya besparingar. Nu fokuserar sjukhuset bland annat på att arbeta bort de vårdköer som tilltagit som ett resultat av Coronapandemin.

Drivs av ständiga förbättringar

– En lärdom som andra kan dra av vårt förändringsarbete är vikten av att konsekvent följa en vision och strategi, även när man stöter på motstånd. Att förflytta makt och mandat till linjen och att ha tillit till professionernas beslutsförmåga samt att gemensamt hitta vägar för att minska administrationen är andra lärdomar som jag hoppas kunna förmedla till andra, säger Björn Zoëga.

Björn Zoëga är specialist i ortopedisk kirurgi och har tidigare bland annat varit chef för Landspitali, Islands universitetssjukhus. Han drivs av att leda och förbättra en stor organisation som befinner sig i ständig förändring. De två senaste åren har präglats av pandemin och dess utmaningar, men Björn Zoëga har konsekvent fortsatt att driva sjukhusets långsiktiga förändring. 

–Nu fortsätter arbetet med att minska administrationen och att ha ett starkt forskningsfokus. Sjukvårdens digitaliseringsprocess ligger steget efter andra sektorer. Det är därför viktigt att vi nu kraftsamlar för att öka digitaliseringstakten, säger Björn Zoëga.

Digitalisering ger power to the people

Han anser att digitaliseringen och användningen av data har potential att revolutionera sjukvården inifrån. Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig i digitaliseringens framkant, sjukhuset korades till världens åttonde smartaste sjukhus av Newsweek 2021. 

–Vi levererar patientdata ut i linjen som våra medarbetare kan ha som beslutsstöd. För att sjukvården ska bli framgångsrik i sin digitalisering behöver vi fortsätta strukturera den otroliga mängd patientdata som finns tillgänglig. Vi bör säkerställa att data finns tillgänglig för sjukvårdens professioner så de kan fatta bästa möjliga beslut vid varje givet tillfälle. Det är en viktig del i power to the people, säger Björn Zoëga.

Nästa artikel