Hem » Framtidens sjukhus » Framtidens hälsa börjar med AI
Sponsrad

Resan för Alteri Care började med en stor passion och viljan att göra skillnad. De har varit med och utvecklat flera av de välbekanta vårdapparna som används idag.

– Vår vision är att med förbättrad insamling av patientdata och avancerad dataanalys med hjälp av AI, bland annat kunna diagnostisera tidigare och ge vård i förebyggande syfte, säger Michael Rosenlind, VD Alteri Care.

Sedan några år tillbaka har de använt de erfarenheter de skaffat sig genom utveckling och produktion av e-vårdplattformar till kommersiella e-vårdtjänster för att bygga en egen plattform som nu säljs till flera typer av vårdgivare i Sverige och utomlands. För att fungera optimalt i olika vårdsituationer utnyttjar man den senaste tekniken och har inkorporerat videosamtal, patientresan, diagnoser och remisser med mera.

Michael Rosenlind

VD, Alteri Care

Foto: Alteri Care  

AI och satsningar inom E-hälsa

– När vi samkör stora mängder data från olika källor så som konversationer och patientdata från sjukjournaler, forskning, IoT och egna enheter så får vi möjlighet att dra slutsatser om patientens hälsa som inte var möjlig tidigare. Vi kan till exempel hitta våra medicinska tvillingar som i sin tur ger information om vilken behandling som är rätt för oss, säger Michael. Det går att med stöd av dessa analyser att förutspå hur olika dieter, läkemedel och motion skulle fungera för individen. Vården kan då identifiera vem som löper en förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt och mycket tidigare sätta in förebyggande åtgärder. Ur ett samhällsperspektiv kommer AI på sikt att bidra till en kostnadseffektivare vård.

Nyckelroll i förändringsarbetet

– Kommuner, landsting och sjukvård måste hitta vägar att snabbare ta till sig de tekniska framsteg som görs. I Sverige hämmas utvecklingen av bland annat långa beslutsvägar och det omständliga upphandlingssystemet. Risken är att man går miste om viktiga framsteg som hade frigjort både resurser och pengar, menar Michael.

Det är därför viktigt att investera i nytänkande och nya lösningar. Vi som jobbar med innovation på området har gärna en dialog med vårdgivarna och med ansvariga politiker om hur Sverige ska fortsätta vara ledande inom e-hälsa även efter 2025.  

Michael Rosenlind

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » Framtidens hälsa börjar med AI
Sponsrad

Vårdskulden efter pandemin omfattar även en screeningskuld. Det gäller inte minst kvinnor där man befarar oupptäckta tumörer och cellförändringar, både vad gäller bröstcancer och livmoderhalscancer.

Digitalisering och artificiell intelligens, AI, kan snabba upp screeningverksamheten. Hologic, som är en av de världsledande aktörerna inom populations- screening – med ett särskilt fokus på kvinnohälsa – kan med modern teknik ta cancerpreventionen till nästa nivå.

När nu situationen efter covid-19-pandemin börjar återgå till det normala står det klart att vårdskulden måste regleras så snart det bara går. Ett exempel är de cancerfall som upptäckts senare eller inte alls då screening för bröstcancer och livmoderhalscancer satts på undantag.
Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige klarat sig relativt väl. Likväl syns en oroande nedgång i antalet rapporterade cancerfall, något som talar för att ett antal kvinnor bär på ännu oupptäckta tumörer och cellförändringar.
Ett sätt att komma ikapp eftersläpningen är att i högre grad tillämpa digital teknik och AI.
– Med AI kan kapaciteten höjas rejält, säger Michael Bronsdijk, General Manager för Hologic i Norden och Benelux.

Michael Bronsdijk

General Manager för Hologic i Norden och Benelux

Foto: Hologic

Minimera skadan

Han är övertygad om att innovation inom diagnostik, i synnerhet AI-styrd avbildningsteknik, kan vara ett viktigt verktyg för att komma ikapp och minimera skadan av försenade och uteblivna cancerdiagnoser. Traditionell screening för bröst- och livmoderhalscancer kräver att högt kvalificerade yrkespersoner ska identifiera små, subtila förändringar genom visuell granskning, en process som kan vara svår och tidsödande. Screening med stöd av AI och computer vision, datorseende, kan ge både snabbare och mer korrekta resultat.

Vid bröstcancerscreening visar en klinisk studie att AI-stödd avläsning av skiktröntgenbilder tar 13 procent kortare tid än vid konventionell digital mammografi, en tidsbesparing som innebär att radiologer hinner med fler fall per dag.

Genom att kombinera digital avbildning med AI vid screening för livmoderhalscancer kan varenda en av de tiotusentals cellerna på ett objektglas analyseras inom loppet av sekunder. De celler som inte uppvisar avvikelser sållas bort och kvar blir det material som är av högst diagnostisk relevans för den cytodiagnostiker eller patolog som ska ställa den slutliga diagnosen. På så vis kan effektiviteten ökas utan att göra avkall på noggrannheten.

AI lindrar konsekvenserna

Hur omfattande eftersläpningen är återstår att fastställa, men Regionala Cancercentrum har visat att antalet rapporterade brösttumörer minskade med 10,7 procent mellan januari och oktober 2020 jämfört med samma period 2019. För cellförändringar i livmoderhals var nedgången 12,9 procent och för fullt utvecklad cancer 4,9 procent. Det finns inget som talar för att cancerfallen faktiskt blivit färre – de har bara inte upptäckts ännu.

– Vi på Hologic är stolta över att ligga i framkant när det gäller diagnostisk innovation inom digital teknik och AI som kan lindra konsekvenserna av screeningskulden, säger Michael Bronsdijk.

Nästa artikel