Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Framtidens hälsa börjar med AI
Sponsrad

Resan för Alteri Care började med en stor passion och viljan att göra skillnad. De har varit med och utvecklat flera av de välbekanta vårdapparna som används idag.

– Vår vision är att med förbättrad insamling av patientdata och avancerad dataanalys med hjälp av AI, bland annat kunna diagnostisera tidigare och ge vård i förebyggande syfte, säger Michael Rosenlind, VD Alteri Care.

Sedan några år tillbaka har de använt de erfarenheter de skaffat sig genom utveckling och produktion av e-vårdplattformar till kommersiella e-vårdtjänster för att bygga en egen plattform som nu säljs till flera typer av vårdgivare i Sverige och utomlands. För att fungera optimalt i olika vårdsituationer utnyttjar man den senaste tekniken och har inkorporerat videosamtal, patientresan, diagnoser och remisser med mera.

Michael Rosenlind

VD, Alteri Care

Foto: Alteri Care  

AI och satsningar inom E-hälsa

– När vi samkör stora mängder data från olika källor så som konversationer och patientdata från sjukjournaler, forskning, IoT och egna enheter så får vi möjlighet att dra slutsatser om patientens hälsa som inte var möjlig tidigare. Vi kan till exempel hitta våra medicinska tvillingar som i sin tur ger information om vilken behandling som är rätt för oss, säger Michael. Det går att med stöd av dessa analyser att förutspå hur olika dieter, läkemedel och motion skulle fungera för individen. Vården kan då identifiera vem som löper en förhöjd risk att drabbas av till exempel hjärtinfarkt och mycket tidigare sätta in förebyggande åtgärder. Ur ett samhällsperspektiv kommer AI på sikt att bidra till en kostnadseffektivare vård.

Nyckelroll i förändringsarbetet

– Kommuner, landsting och sjukvård måste hitta vägar att snabbare ta till sig de tekniska framsteg som görs. I Sverige hämmas utvecklingen av bland annat långa beslutsvägar och det omständliga upphandlingssystemet. Risken är att man går miste om viktiga framsteg som hade frigjort både resurser och pengar, menar Michael.

Det är därför viktigt att investera i nytänkande och nya lösningar. Vi som jobbar med innovation på området har gärna en dialog med vårdgivarna och med ansvariga politiker om hur Sverige ska fortsätta vara ledande inom e-hälsa även efter 2025.  

Michael Rosenlind

Next article