Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Förbättrar vården av nyfödda
Sponsrad

Om ett nyfött barn inte börjar andas vid födseln påbörjas manuell andningshjälp men med begränsad möjlighet att kontrollera att insatsen utförs på rätt sätt. Monivent har utvecklat en produkt som hjälper vårdgivarna i denna svåra situation.

Situationen när ett barn inte andas vid födseln är inte ovanlig och ofta väldigt utmanande. Vårdgivaren måste pumpa ner luft i barnets lungor och både för stora och för små volymer kan orsaka lung- och hjärnskador. Grundarna till Monivent, två barnläkare och en lungforskare, genomförde en klinisk studie som visade på stora variationer i uppmätta volymer. Många gånger låg de långt över rekommenderat intervall – ett alarmerande resultat som blev startskottet för Monivent. 

Monivent har utvecklat Neo100, en unik produkt som trådlöst mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken. Information om volymer och andra parametrar visas på extern monitor och möjliggör justeringar för en säker och skonsam behandling. 

Vi är ett litet men dedikerat team med omfattande kunskaper inom området och vi har lyckats ta fram en lösning som skapat ett stort intresse bland kunder, distributörer och opinionsledare.

Karin Dahllöf

Idag har bolaget tagit klivet från utvecklingsfas till kommersiellt bolag, är börsnoterat och har distributörer på alla nyckelmarknader i Europa, i Nordamerika och i Australien, vilket resulterat i en stadigt ökande försäljning. 

– Vi har haft en ambitiös plan de senaste åren med målsättningar att lansera produkten, skriva avtal med distributörer och påbörja försäljning – och vi har lyckats, säger Karin Dahllöf.

Karin Dahlöf

VD, Monivent

Foto: Monivent

Monivents vision är att Neo100 ska finnas på alla förlossningsavdelningar. Arbetet med att registrera produkten i länder utanför EU pågår, då det finns en stor efterfrågan även där. 

– Förlossningsvården efterfrågar ny teknologi. Man vill börja mäta det man tidigare gjort baserat på fingertoppskänsla och erfarenhet. Fler barn föds prematurt och det behövs nya produkter för att ge dessa barn en bättre vård, säger Karin Dahllöf.

OM MONIVENT

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter ämnade att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp vid födseln. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer på monivent.se

Besök oss på Facebook: www.facebook.com/Monivent

Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/monivent

Next article