Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » En ren framgångssaga
Sponsrad

Som ny chef på steriltekniska enheten på Karolinska såg Teresa Illanes stor förbättringspotential. Hon och teamet började göra förändringar och såg effekt direkt. Från flaskhalsar och missnöjda kunder till bättre resursfördelning och mer effektiva arbetsmetoder. Nu har arbetet med att ISO-certifiera verksamheten påbörjats. 

Operations- och avdelningsinstrument behöver desinfekteras och steriliseras innan man använder dem för vård av patienter. Arbetsrutinerna för rengöring, desinfektion och hantering av instrument är grundläggande för den perioperativa medicinska vården. Sedan 2021 säger den nya EU-lagstiftningen MDR (2017/745) att även produkter som används för underhåll av medicintekniska produkter behöver uppfylla kriterierna för en medicinteknisk produkt och tex. vara CE-märkta enligt rätt klass.

Mätbara nyckeltal

I augusti 2020 började Teresa Illanes, civilingenjör i kemi och tidigare kvalitetschef inom industrin, på steriltekniska enheten på Karolinska universitetssjukhuset. Hon såg mycket personal och lite att göra. Det blev startskottet för de stora förändringar som enheten kommit att göra.

– Vi började mäta produktionen för att se hur effektivt vi jobbade. På så vis gav nyckeltalen oss viktig information och det blev tydligare var vi kunde göra förändringar och ändra vårt arbetssätt. Ett exempel är att vi gjorde om schemat för att bemanna avdelningen efter antalet operationer, säger Teresa Illanes.

Sparar tid och ger nöjdare kunder

En av de förändringar man införde var att byta centraldoseringen av diskmedel till desinfektorerna. Från 5-litersdunkar som behöver bytas 40 gånger varje vecka, till 200-litersfat som matar in diskmedlet automatisk. Dessa behöver bara bytas en gång i veckan. Ytterligare ett exempel är att galler med desinfekterade instrument tidigare slogs in i packskynken, som tog mellan tre och fem minuter per packskynke. Nu använder teamet aluminiumcontainrar som bara tar en minut att hantera.

– De förändringar vi gjorde under det första året ökade effektiviteten med 40 procent och ytterligare 20 procent förra året. Dessutom har kostnaden per operation sjunkit med 24 procent. Det är tack vare vår personal som har varit fantastisk på att anpassa sig till förändring. Utan deras engagemang och hårda arbete hade det aldrig gått, säger Teresa Illanes.

teresa-illanes

Teresa Illanes

Sterilteknisk chef, Karolinska Universitetssjukhuset

Foto: Anders Lindholm

Tidigare hade avdelningen en del kvalitetsproblem, vilket kunderna klagade på. Därför inrättade man mindre, mer personliga möten för att gemensamt lösa problem.

– Vi har skapat en mycket bättre relation med våra kunder. När många till exempel har varit sjuka och vi har fått problem att leverera i tid, har personal på operationsavdelningarna till och med erbjudit sig att hjälpa till, säger Teresa Illanes.

Säkra produkter är A och O

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt med rutiner och säkra kvalitetsledningssystem, det är anledningen till att den steriltekniska avdelningen har påbörjat ett ISO-certifieringsarbete. Allt samlas i ett standardiserat system för att kunna mäta och följa upp. I samma veva som avdelningen införde stora förändringar började ett nytt regelverk gälla (MDR), som i korta drag innebär att kraven på medicintekniska produkter har höjts. Det är något Teresa inte har något emot, tvärtom.

– Det allra viktigaste för oss är att ha produkter och medel som följer alla krav för att kunna garantera säker vård, därför är vi glada att kunna använda CE-märkta produkter. Då vet vi att de är noggrant testade och vi har möjlighet att följa upp och spåra när eventuella avvikelser uppstår. Nu när vi ska ISO-certifieras är det extra viktigt att följa reglerna, till exempel att använda klass II-märkt ytdesinfektion. Det är vi noggranna med, avslutar Teresa Illanes. 

Next article