Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Effektiv diagnostik är avgörande för tidig upptäckt av cancer
Sponsrad

Tumörmarkörer är viktiga komplement till andra diagnosmetoder och erbjuder flera fördelar för patienter, läkare och samhället. In vitro-diagnostik företaget AroCells produkter ger värdefull information för prognos, behandling och uppföljning av cancerpatienter.

Tumörmarkörer och snabbtester kommer att vara en stor del av framtiden. Därför har vi nu genom sammanslagningen med IDL Biotech utökat vår produktutbud med snabbtester, säger Anders Hultman, bolagets vd. Tiden är en viktig faktor och idag kan det ta flera månader innan läkare vet om en specifik behandling är effektiv. AroCells mål är att förkorta den tiden avsevärt och att även bidra till uppföljningen efter behandling vilket möjliggör att varje patient får lämplig vård vid rätt tidpunkt.

arocell

Anders Hultman

VD, AroCell

Foto: AroCell

Det svenska diagnostikbolaget AroCell utvecklar produkter som säkerställer att cancerpatienter får rätt behandling. Bolaget är specialiserat inom onkologi och har tagit fram tester som mäter biomarkörer som tymidinkinas 1 (TK1) och cytokeratiner i blodet eller urinen för att kunna optimera behandlingen mot bröst-, prostata- och urinblåsecancer.

– Flera av våra produkter används redan idag i klinik. Det innebär att patientens lidande minskar och att vårdgivaren inte behöver lägga resurser på verkningslösa behandlingar, säger AroCells vd Anders och fortsätter: 

– När en behandling väljs är det viktigt att på ett tidigt stadium kunna avgöra om den har effekt. Då kan man avbryta en behandlingsmetod som inte visar sig fungera och ersätta den med en annan, och på så sätt undvika en lång period med oönskade biverkningar för patienten. Därför är snabba och kostnadseffektiva tester viktiga.

För att driva produktutvecklingen framåt köpte AroCell i mitten av 2021 bolaget IDL Biotech som har lång erfarenhet av snabbtester, vilket är en teknik som AroCell anser kommer bli allt vanligare inom vården.

Coronapandemin har ökat allmänhetens acceptans för snabbtester.

Anders Hultman

Att ge cancerpatienter en möjlighet att själva få en indikation på om sjukdomen har återkommit är en viktig del av framtidens behandlingsvård, säger Anders Hultman.

– Vi är väldigt glada över att ha fått in IDL Biotechs kompetens. Tack vare deras gedigna kunskap om snabbtester och vår expertis inom TK1 har vi tillsammans förflyttat oss fem år framåt i utvecklingen, säger Anders Hultman.

OM AROCELL

AroCell är ett IVD företag specialiserat inom onkologi och bakteriologi. Företaget har en bred produktportfölj inom onkologi för att stödja behandlingen av olika cancerformer, och inom bakteriologi för diagnos av akut tyfoidfeber. 

Next article