Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Digitalisering av operationssalar ger högre vårdkvalitet
Sponsrad

Med digitala lösningar blir vården både mer resurseffektiv och ger högre vårdkvalitet. Digitalisering av operationssalar är en viktig del i den utvecklingen. 

Befolkningstakten ökar och människor lever allt längre. Det ställer nya krav på morgondagens sjukvård. För att möta framtidens vårdbehov behöver vi använda resurserna på ett smartare sätt. Vi behöver även hitta mer effektiva arbetssätt. Genom att digitalisera och automatisera enklare arbetsuppgifter, som exempelvis administration, får vårdpersonalen mer tid för patienten. Det gör det även lättare att planera verksamheten. 

Digitalisering ger också ökad vårdkvalitet vid operationer. Det vet företaget Karl Storz som är ledande inom medicinteknisk utrustning för bland annat operationssalar.  

– Vi har arbetat länge med digitalisering av operationssalar och utveckling av ny teknik, säger Dennis Weiler, marknadsdirektör OR1TM på Karl Storz. Vi är vana vid att integrera medicinskteknisk utrustning med sjukhusets olika IT-system. 

karlstorz

Dennis Weiler

Marknadsdirektör OR1TM Karl Storz

Foto: MARKUS SPÖTTL

Effektivisering och systemsäkerhet

En viktig del av digitalisering av operationssalar är att effektivisera arbetsflödet före, under och efter en operation. För att uppnå detta är sjukhusets informationssystem integrerat med systemen i operationssalen. Därifrån går det att skicka automatiska statusuppdateringar till digitala skyltar. Informationen går även att nå via dator, mobil eller läsplatta. 

– Automatiskt uppdaterad information minskar även behovet av att gå in och ut från operationssalen, säger Dennis Weiler.

De värdefulla resurserna i operationsteamet blir också mer effektiva och man kan fokusera på patienten.

Eftersom digitalisering är en av de största utmaningarna sjukhus har att möta idag, är KARL STORZ glada över att kunna inkludera dessa nya lösningar i sin produktportfölj – en produktportfölj som ständigt utvecklas och utökas för att möta alla nya utmaningar som digitaliseringen för med sig. 

Med ökad digitalisering blir det även vanligare att obehöriga försöker hacka systemen för att komma åt känslig patientinformation. För att undvika att inkräktare tar sig in är säkerheten för systemen som hanterar patientdata av högsta prioritet.  

– Vi tar cybersäkerhet på stort allvar, säger Dennis Weiler. Därför är det viktigt att använda system som skyddar patientinformationen från obehöriga samtidigt som den är tillgänglig för verksamheten. 

Megatrender och utbildning i ny teknik

En naturlig del av Karl Storz arbete med att utveckla och ta fram nya lösningar är att identifiera olika megatrender. Några exempel på megatrender som påverkar sjukvården är åldrande befolkning och ökad tillgång till sjukvård i många tillväxtländer. 

– Andra exempel på intressanta megatrender är computer vision, artificiell intelligens och data analytics, säger Dennis Weiler. Förståelse för ny teknologi blir allt viktigare. I takt med att teknologin blir mer avancerad behöver vårdpersonalen även få utbildning i tekniken så att de kan använda nya program och funktioner. 

OM: KARL STORZ

Karl Storz är ett medicintekniskt företag som grundades 1945 i Tuttlingen i Tyskland. 

Företaget är idag en global tillverkare och distributör av endoskop, medicintekniska instrument och enheter. Sortimentet består av över 15 000 produkter. 

I dialog med ledande läkare, universitet och forskningsinstitut identifierar och formar Karl Storz trender och omsätter dem till framgångsrika medicinska produkter och tjänster.

SCENARA® är varumärket för KARL STORZ mjukvarulösningar som erbjuder många applikationer för att optimera processer inom olika områden i och runt operationssalen. Den utbyggbara plattformen växer kontinuerligt och ger ytterligare funktioner och applikationer till kunderna. SCENARA® fungerar som en modulär och utbyggbar app-plattform, som konsoliderar alla tidigare såväl som fantastiska nya applikationer i en enda lösning, vilket ger ett stort mervärde för KARL STORZ kunder.

Next article