Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Digitala verktyg ökar tillgängligheten och gör sjukvården mer individanpassad
Sponsrad

Svenskarnas medellivslängd har ökat och vi lever allt längre med kroniska sjukdomar. Efterfrågan på sjukvård, inte minst från den stora gruppen med kroniska sjukdomar, ökar snabbare än skattebasen. Smarta digitala lösningar som ökar förutsättningarna att patienten lotsas rätt blir allt viktigare för att sjukvårdens resurser ska räcka till och kunna erbjuda högkvalitativ vård även framöver. 

Kronikervården har helt andra förutsättningar idag jämfört med för exempelvis tjugo år sedan. Det förekommer exempelvis att patienter blir kvar på en vårdavdelning enbart för att sjukvårdspersonalen behöver övervaka deras mätvärden. Idag finns det tekniska lösningar som gör det möjligt för patienten att själv mäta exempelvis blodtryck och puls, vilket innebär att de själva kan rapportera in vissa vitala parametrar och därmed också skrivas ut tidigare, säger Jonathan Ilicki, chef för medicinsk innovation på Platform24.

Smarta tekniska system underlättar tillvaron för patienten och spar resurser för sjukvården. För hjärtsviktspatienter finns exempelvis system som hjälper patienten att hålla koll på om de börjar samla på sig vätska i kroppen, vilket är en riskfaktor vid hjärtsvikt. 

Digitala lösningar gör att kronikerpatienter lär sig mer om sitt tillstånd och får utökade möjligheter att förebygga en försämring i sitt hälsotillstånd.

– Ju bättre en patient förstår sitt tillstånd och ju mer de kan arbeta med egenvård, desto bättre mår de i allmänhet, säger Jonathan Ilicki. 

Uppskattad digital ingång till primärvården

Platform24 bygger digitala system som underlättar sömlös informationsöverföring mellan olika vårdenheter. Den digitala lösningen kan länka samman primärvårdens, sjukhusvårdens och den kommunala omsorgens journalsystem.  Enligt Jonathan Ilicki befinner vi oss bara i början av den digitala utveckling som kan bidra till en effektivare och mer individanpassad vård. 

– Vi har även skapat en digital ingång till primärvården som flera regioner infört med framgång. Den digitala ingången gör det möjligt för patienten att logga in och kortfattat beskriva sina besvär. Därefter lotsas de vidare till rätt vårdenhet. Det spar tid för patienten, som slipper stå i telefonkö till vårdcentralen och vänta på att triageras av en sjuksköterska. Den här typen av system ökar tillgängligheten till sjukvården och slussar patienten rätt från början, vilket spar otroligt mycket tid och resurser för såväl patient som sjukvården, säger Jonathan Ilicki.

Next article