Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » Är framtidens sjukhus bara byggnad?
Framtidens sjukhus

Är framtidens sjukhus bara byggnad?

vardforetagarna
vardforetagarna
Foto: Vårdföretagarna

Länge har man sett hälso- och sjukvården som en fysisk plats. En byggnad, ett sjukhus, en vårdcentral. En plats man måste ta sig till för att få vård och behandling. Regeln har varit att det alltid är patienten som måste anpassa sig till vårdens sätt att organisera sig, och ta sig till en fysisk plats – trots att man har extra svårt att göra just det när man är sjuk. Är det en logik som kommer hålla för framtidens sjukvård?

Kanske är det hög tid att vården i stället anpassar sig efter patientens skiftande behov, och erbjuder vård och stöd som möter detta behov bättre? Bör vi sluta se patienter som ett kollektiv med exakt samma behov? Behoven skiftar ju som bekant utifrån både person och situation.

Tekniken möjliggör utvecklingen

Med teknikens hjälp är denna utveckling redan här. Vård och behandling går att erbjuda utifrån behov på helt nya sätt. Där digitala vårdtjänster och moderna arbetssätt flyttar ut sjukhusets trygghet in i hemmen, till arbetsplatserna och i människors vardag. Vårdgivare i både Sverige och runtom i världen arbetar nu med forsknings- och innovationssatsningar. Vilket betyder att sjukvårdens resurser kan göras tillgängliga som en smart trygghetstjänst där vårdpersonal kan ge kontinuerligt stöd till patienter på distans.

Det är inte möjligt att bara erbjuda vård digitalt, men de digitala tjänsterna behöver integreras fullt ut i vårdens arbetssätt. Exempelvis kan en person med kronisk sjukdom få tätare stöd och bättre kontinuitet genom att alltid nå sin behandlande läkare – oavsett var de fysiskt befinner sig.

Individanpassad vård

En platsoberoende och digifysisk vård, som flexibelt kan anpassa sig efter olika patienters behov genom att individuellt skräddarsy det stöd som varje patient behöver kan låta som en omöjlighet med dagens begränsade resurser. Men använder man teknikens potential kan det ge ökad frihet och autonomi för de patienter som helst sköter sin sjukdom själva. I förlängningen ger detta även mer tid för de som behöver ett fysiskt besök och vårdens samlade resurser.

Det går inte längre att betrakta vården som enbart en byggnad eller en app. Vården är varken helt fysisk eller helt digital.

Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig digitalisering på Vårdföretagarna

Framtidens sjukvård – inte helt fysisk eller helt digital

Vem som behöver vad ändras över tid. Därför går det inte längre att betrakta vården som enbart en byggnad eller en app. Vården är varken helt fysisk eller helt digital – den är en kombination av båda! Då måste investeringar vara lika stora i digital infrastruktur som i den fysiska. Framtidens sjukvård behöver inte bara bygga moderna sjukhus. Den behöver även bygga den infrastruktur som gör att sjukhusens kompetens kan nå långt utanför dess väggar och ända till människors sjuksäng därhemma. Då blir det möjligt att erbjuda en individanpassad och trygg vård till alla utifrån behov.

Next article