Hem » Framtidens sjukhus » AI-baserad taligenkänning ger journalanteckningar i realtid, en revolution för både vårdpersonal och patient
Sponsrad

Sveriges vision för e-hälsa är att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för en god och jämlik hälsa. För att lyckas med visionen måste vi utnyttja IT-lösningar och verktyg som finns redo för användning idag och snabbt kan tas i bruk. 

Ska Sverige nå detta ambitiösa mål bör vi snabbt ta tillvara möjligheterna som finns inom räckhåll, säger Torbjörn Hurtig, Sales Manager på Nuance, företaget som utvecklat och erbjuder den AI-baserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One. 

Torbjörn Hurtig Sales Manager, Nuance

Torbjörn Hurtig

Sales Manager, Nuance

Foto: Nuance

Modern taligenkänning sparar tid och ökar patients delaktighet

Idag dikterar läkaren oftast det som kommit fram under ett vårdbesök efter patientmötet, för att sedan låta en medicinsk sekreterare skriva in informationen från ljudfilen på ett tangentbord. Sjuksköterskor måste själva skriva in anteckningarna när tillfälle ges. När vårdpersonal istället använder modern taligenkänning, omvandlar systemet talet till korrekta journalanteckningar i realtid. Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet.

Patienten kan vara med när läkaren talar in i journalsystemet under besöket och läkaren kan då säkerställa att hen förstår vad som dokumenteras.

– Dessutom kan patienten direkt efter besöket gå in och läsa anteckningarna på 1177 Vårdguiden – det här ger patienten en ökad egenmakt och kontroll på sin vårdsituation, menar Torbjörn Hurtig.

En stor fördel för vårdpersonalen, som nu mer än någonsin befinner sig under stor press, är all den tid man sparar. Att tala går tre-fyra gånger snabbare än att skriva och vårdpersonalen kan göra klart sitt journalarbete direkt efter mötet med patienten. Taligenkänning för inte endast in patientanteckningar utan kan även via röstkommandon utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet, detta minskar antalet ”klick” och gör systemet mer användarvänligt och effektivt, säger Torbjörn.

Enkelt att komma igång oberoende av befintligt journalsystem

Region Skåne har under pandemin lyckats fortsätta sin planerade breda utrullning av taligenkänning, en förberedelse inför implementationen av sitt nya journalsystem Millenium. De har nu fler än 3600 användare, som på ett mer effektivt sätt kan skapa sin patientdokumentation och frigöra tid.

Dragon Medical kan användas med befintligt journalsystem och det är enkelt för vårdpersonal att komma igång. Regioner som t ex Västra Götaland, som också skall byta till Millenium, skulle kunna börja effektivisera och frigöra tid för vårdpersonalen redan i dag med taligenkänning. Efter den nyligen avslutade piloten i VGR uttryckte 82 % av deltagarna att de ville fortsätta använda taligenkänning om de fick möjlighet.

Hur snabbt regionerna lyckas börja breddinföra taligenkänning, kommer bli en viktig del för att leva upp till Sveriges framtida vision för e-hälsan 2025, avslutar Torbjörn Hurtig.

Om Nuance

Nuance erbjuder säkra, AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Dragon™ Medical One samlar effektivt patientens historia direkt in i journalsystemet och möjliggör navigering av journalsystemen. Teknologin ökar produktiviteten och sänker kostnader. Vi som arbetar på Nuance är ett kunnigt, lokalt team och berättar gärna hur vi kan skapa ett nära samarbete för en lyckad implementation och utbyggnad av taligenkänning. 

Nästa artikel