Skip to main content
Hem » Framtidens sjukhus » AI-baserad taligenkänning ger journalanteckningar i realtid: En revolution för både vårdpersonal och patient
Sponsrad

Sveriges vision för e-hälsa är att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för en god och jämlik hälsa. För att lyckas med visionen måste vi utnyttja IT-lösningar och verktyg som finns redo för användning idag och snabbt kan tas i bruk. 

Ska Sverige nå detta ambitiösa mål bör vi snabbt ta tillvara möjligheterna som finns inom räckhåll, säger Torbjörn Hurtig, Sales Manager på Nuance, företaget som utvecklat och erbjuder den AI-baserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One.  

Modern taligenkänning sparar tid och ökar patientens delaktighet

Idag dikterar läkare oftast det som kommit fram under ett vårdbesök efter patientmötet, sedan skickas ljudfilen till en medicinsk sekreterare som skriver in informationen. Det kan då ta dagar eller t o m veckor innan denna information blir tillgänglig för vårdpersonal och patient.

När vårdpersonal använder modern taligenkänning, omvandlar systemet talet till korrekta journalanteckningar direkt. Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet.

– Patienten kan vara med när läkaren talar in i journalsystemet under besöket och kan då säkerställa att patienten förstår vad som dokumenteras. Dessutom kan patienten direkt efter besöket gå in och läsa anteckningarna på 1177 Vårdguiden – det här ger patienten en ökad egenmakt och kontroll på sin vårdsituation, menar Torbjörn Hurtig.

En stor fördel för vårdpersonal är all den tid man frigör. Att tala går tre-fyra gånger snabbare än att skriva och vårdpersonal kan göra klart sitt journalarbete direkt efter patientmötet. Taligenkänning för inte endast in patientanteckningar utan kan även med hjälp av röstkommandon utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet, detta minskar antalet ”klick” och journalsystemet blir mer användarvänligt, säger Torbjörn.

Många regioner igång med taligenkänning

Region Skåne har fortsatt sin breda utrullning av taligenkänning som förberedelse inför implementationen av sitt nya journalsystem Millenium. De har nu fler än 4000 användare, som på ett mer effektivt sätt kan skapa sin patientdokumentation. I Västra Götalandsregionen där de ska införa Millenium framöver, genomfördes ett lyckat pilotprojekt i våras. Även inom Sussa samverkan, liksom i Region Stockholm finns flera pilotprojekt planerade.  Kundgrupp COSMIC (KGC) med åtta landsting och Capio S:t Görans sjukhus, har under året valt att investera i taligenkänning. En av dessa regioner är Region Kronoberg, som nu har påbörjat sitt breddinförande av taligenkänning som en del av omställningsprogrammet ”Nära vård”. De vill möjliggöra en ökad patientsäkerhet genom att journalanteckningar blir tillgängliga direkt för både patienter och all vårdpersonal i samband med vårdtillfället.

– Hur snabbt regionerna kommer igång med breddinförande av taligenkänning, kommer bli en viktig del för att lyckas leva upp till Sveriges framtida vision för e-hälsan 2025, avslutar Torbjörn Hurtig.

Om Nuance

Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för medicinsk dokumentation. Med Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Dragon Medical One ökar produktiviteten, minskar vårdpersonalens administrativa börda och höjer patientsäkerheten. Vill du veta mer? Besök  Nuance hemsida eller kontakta oss [email protected]

Next article