Hem » Framtidens sjukhus » 6 vinster för hela vårdkedjan — med mobilkommunikation
Sponsrad

Smarta meddelandetjänster skapar engagemang hos mottagaren och bidrar till förbättrad vårdkvalitet och arbetsmiljö. Bra mobilkommunikationslösningar är av stor betydelse för patient- och medarbetarupplevelsen men också för produktiviteten i verksamheten.  

Nittio procent läser SMS inom tre minuter. Genom att skicka information och påminnelser med SMS- eller röstmeddelande kan rätt mottagare snabbt nås och återkoppling ske med en knapptryckning.  

–Det är väldigt värdefullt. På så sätt kan man snabbt fånga upp återbud och kommunicera ny tid till patienter som inte har tid att svara när man ringer, säger Patrik Ax Chef för Produktutveckling på LEKAB Communication Systems AB.

Patrik Ax

Chef för Produktutveckling på LEKAB Communication Systems AB

Foto: LEKAB

SMS fungerar också bra att fylla luckor i scheman och kalla in personal med. En stor del av bemanningen inom vården sker utanför det schemalagda, via tidskrävande telefonkontakt t ex om någon i personalen har insjuknat.

–Digitala meddelandelösningar kan skicka jobbförfrågningar till personal samt fånga upp, ta emot och registrera svar från vem som kan jobba och när. Det effektiviserar arbetet för verksamhetschefen och schemaläggarna, säger Patrik Ax. 

Vinster för arbetsgivare

1. Färre uteblivna vårdbesök: Smarta meddelandetjänster kan minimera uteblivna patientbesök, som idag kostar regionerna flera miljarder kronor. Med automatisk SMS-påminnelse till patienter kan tiden snabbt bokas om och användas av annan patient.  

2. Effektivare bemanning: Kostnaden för personal som inte finns på plats pga oförutsedda händelser är stor. Riktade SMS till person med rätt kompetens som behövs här och nu kan göra skillnad, samtidigt som hänsyn måste tas till arbetstidslagen och regler kring vila. 

Vinster för personal

3. Mer tid till vård: Med digital kommunikation minskas den administrativa belastningen
och det mödosamma arbetet att ringa både patienter och anställda. Personalen får mer tid över till annat som är viktigare – att ge bra vård.   

4. Viktig information i en kanal nära till hands: Anställda inom vården sitter inte alltid vid skrivbordet och läser e-mail regelbundet. Med SMS nås de som är svåra att nå av meddelanden om den dagliga verksamheten eller vid oförutsedda händelser, så som kritiska lägen, jobbförfrågningar och personalenkäter. 

Vinster för patient

5. Anpassad kommunikation: Individuellt anpassad kommunikation ger bäst mottagarupplevelse. Låt patienten välja i vilken kanal hen vill bli nådd och kommunicera i: brev, e-mail eller SMS. Att skicka SMS istället för brev är både kostnadseffektivt och miljövänligt, e-mail förblir ofta olästa i inkorgen. SMS kan också användas till automatiska patientenkäter, eller för att skicka utförlig information om t ex ett planerat ingrepp. 

6. Optimera sista-minuten återbud: Låt patienten bekräfta, boka om eller avboka besök i en medföljande SMS-länk. Med digital kommunikation kan patienter inte bara få en SMS-påminnelse inför deras vårdbesök, de kan också prenumerera på återbudstider. 

Om LEKAB

LEKAB grundades 1994 och är en svensk leverantör som utvecklar och integrerar smarta lösningar och tjänster för mobilkommunikation och automatisering.

Nästa artikel
Hem » Framtidens sjukhus » 6 vinster för hela vårdkedjan — med mobilkommunikation
Sponsrad

Blått, vitt, kalt och avskalade möbler i rad är standardlösningen som ofta möter både patienter och vårdpersonal på våra sjukhus runt om i landet. Samtidigt visar studier att vårt mående påverkas till mycket stor del av vår fysiska miljö.

Miljön omkring oss påverkar oss mer än vad vi kanske tror. Ett kalt och sterilt väntrum bidrar ofta till orolighet och stress bland såväl patienter och anhöriga som personal. Det blir svårt för människor att prata ostört och patienter tenderar att hålla sig närmare receptionsdisken för att stilla sin oro, säger Jonas Ekholst, designchef på Green Furniture Concept.

Jonas Ekholst

Designchef, Green Furniture Concept

Foto: Green Furniture Concept

Naturen i fokus

En av utmaningarna med sjukvårdsmiljöer är att det är en plats som måste fylla många olika behov. Det är en miljö för långtidssjuka, för patienter på korta rutinkontroller liksom för anhöriga och för vårdpersonal.
Men, samtidigt som det ska vara en miljö som svarar mot hårda krav måste de mjuka värdena också tillgodoses.

Det går, genom att dels utgå från platsens syfte och användare, och dels använda naturen som verktyg, säger Jonas Ekholst. Biofili – kärleken till naturen – är ett begrepp som lanserades runt 90-talet och ligger idag som grund för en hel designstrategi.

Biofil design tar tillvara på människans koppling till naturen; det handlar dels om hur möbler och platser utformas samt också vilka material som används. Trä som inte behandlas med skadliga kemikalier är både bra för naturen och bra för oss människor. 

Jonas Ekholst

Modultänk som möter hårda hygienkrav

Efter årsskiftet lanserar Green en ny helhetslösning helt anpassad till vården och framtagen i samarbete med vårdpersonal. Konceptet utgår från höga hygienkrav, standarder och behov som finns inom vården och enligt biofilins grundstenar med bara naturliga material.


– Våra möbler bygger på ett modultänk som går att anpassas över tid, liksom ett hållbarhetstänk som gör att de också är tidlösa och håller länge. Med vår helhetslösning har vi säkerställt att vi lever upp till de hårda krav som finns inom vården, men också skapar hälsosamma miljöer för såväl patienter som vårdpersonal, avslutar Jonas Ekholst.

Nästa artikel