Hem » Forskning » Satsa på Life Science – det kommer löna sig
Forskning

Satsa på Life Science – det kommer löna sig

Ander Blanck, Vd på LIF - de forskande läkemedelsbolagen

Mitt råd till Ulf Kristersson under en mandatperiod med borgerlig regering är att satsa på att få Life Science-sektorn att växa – det ger såväl samhällsekonomisk tillväxt som bättre folkhälsa.

En lång och intensiv valrörelse är nu över, och när jag skriver dessa rader står det klart att det blir maktskifte och att en ny borgerlig regering kommer att tillträda. Liksom inför tidigare val var hälso- och sjukvården utifrån väljarnas perspektiv även denna gång en av de viktigaste valfrågorna. Men särskilt efter sommaren känns det som att det som dominerat all politisk debatt har varit energikris och kriminalitet, samt i viss mån klimatkris och annalkande lågkonjunktur. Den samlade bilden har blivit att kaos råder i Sverige och att framtiden kan bli än värre.

Om jag istället vänder blicken inåt Life Science-branschen ser jag något helt annat. För några veckor sedan kom statistik från SCB som visade att Sverige exporterade läkemedel för 70 miljarder kronor under första halvåret i år, en ökning med 38 procent jämfört med förra året. Läkemedel befäster sin ställning som en av våra största och viktigaste exportvaror, som genererar ett mycket högt förädlingsvärde och därmed bidrag till samhällsekonomin.

Jag ser också att läkemedelsföretagen nu i en allt snabbare takt kan lansera behandlingar som innebär medicinska genombrott, inom exempelvis olika cancersjukdomar och vissa sällsynta sjukdomar där patienter tidigare endast kunnat erbjudas symtomatisk behandling. Det handlar ofta om precisionsmedicin där hälso- och sjukvården via avancerad diagnostik och analys med betydligt större träffsäkerhet kan behandla precis rätt patienter.

Sverige har också bättre grundförutsättningar än de flesta andra länder att växa inom Life Science. Vi har världsledande akademisk medicinsk forskning och stora internationella läkemedelsföretag med såväl forskning och utveckling som produktion förlagd i landet. Och även om vårddebatten oftast handlar om köer och personalbrist har vi i grunden en hälso- och sjukvård av hög internationell klass.

Läkemedelsbranschens råd till nya regeringen

Fortsätt och intensifiera satsningen på ett Life Science-kontor i Regeringskansliet och en uppgraderad nationell strategi med handlingsplan. Det krävs mer resurser för att ta igångsatta åtgärder vidare.

Den statliga styrningen av hälso- och sjukvården måste bli tydligare, bland annat när det gäller implementeringen av precisionsmedicin. Staten och regionerna måste tydligare komma överens om vem som gör vad.

Satsa på att locka mer högteknologisk läkemedelsproduktion till Sverige. Det ger stora samhällsintäkter och bidrar till global grön omställning.

Se till att få ordning på hälsodataområdet med modern lagstiftning och tydlig ansvarsfördelning. I dag kan inte Sverige utnyttja våra potentiella styrkor på området.

Nästa artikel