Hem » Forskning » Studsvik, en global aktör som optimerar kärnkraften
Sponsrad

För 75 år sedan startade AB Atomenergi, det som idag är Studsvik. Från början fokuserade Studsvik på att vara med och bygga upp det svenska kärnkraftsprogrammet. Idag har bolaget över 500 anställda i flera europeiska och asiatiska länder samt i USA. 

I världen finns det ca 450 kärnkraftsreaktorer. Ca hälften av dessa använder Studsviks mjukvaror. Det är en av teknologierna som Studsvik har utvecklat för att kärnkraftverk ska få ut mesta möjliga nytta av bränslet. 

Privatfinansiering ställer högre krav

Inom kärnkraftsindustrin är det normala att forskningslaboratorier får en stor del av finansieringen från staten. Studsvik är det enda kärnkraftslaboratoriet i världen som är helt privatfinansierat. Det sätter press på att vara mycket innovativ. 

 – Vi har inget annat att välja på än att hela tiden lyssna till vad kunderna efterfrågar. Vi arbetar effektivt i tydligt definierade projekt, berättar Joakim Lundström som är Affärsområdeschef för Bränsle- och materialteknik.

Joakim Lundström

Affärsområdeschef Bränsle- och materialteknik, Studsvik

Foto: Studsvik

Viktigt internationellt nätverk

Studsvik har ett stort internationellt nätverk och bara i Sverige arbetar 17 olika nationaliteter i bolaget. För att hitta rätt kompetens berättar Joakim Lundström att man har dammsugit världen efter kompetens. Många av medarbetarna har doktorerat. 

– Här arbetar människor med unika kompetenser och stort intresse för det de gör, konstaterar han.   

Han har ofta hört av kollegorna att något som är attraktivt med att arbeta på Studsvik är att här får man bidra och göra skillnad. Som på många bolag från Sverige är det dessutom en platt organisation.

Intressanta arbetsuppgifter och tillräcklig frihet i arbetet är anledningar till att många av världens främsta experter inom det här området valt att arbeta för just Studsvik. 

Bidrar i avfallsfrågan

Mikael Karlsson, Affärsområdeschef för Avfallsteknik, förklarar att i kärnkraftens barndom diskuterades knappt avfallshantering, vilket känns igen från övrig industri och även hur vi som privatpersoner hanterade avfall för 50-60 år sedan. Idag hanteras avfallsfrågan på ett helt annat sätt redan från start. 

Mikael Karlsson

Affärsområdeschef Avfallsteknik, Studsvik

Foto: Studsvik

–Numera tillåter inte myndigheterna att ett kärnkraftverk byggs om inte avfallsfrågan är hanterad, berättar Mikael Karlsson. Studsvik har expertis och erfarenhet av hur man effektivt och på ett bra sätt kan hantera och behandla radioaktivt avfall, både äldre och nytt avfall. Avfall som har genererats, som genereras och som uppstår vid rivning tas om hand enligt dagens principer, dvs hållbarhet och avfallshierarkier och vi känner att vi verkligen gör nytta för samhället.

Studsvik har även sjukhus och universitet som kunder. De liksom kärnkraftverk arbetar med radioaktiv strålning och behöver hjälp med avfall och med dokumentation inför myndighetens godkännande att en anläggning är ren när de upphört med sin verksamhet. 

Komplexa simuleringar för säkerhet

Studsvik simulerar och analyserar hur material och bränslen beter sig i reaktorn för att förbättra och effektivisera i kärnkraftverket samt för att öka säkerheten. Programvarorna kan även användas för att optimera bränslet vid mellanlagring och slutförvarssituationer. Bränsle och material i reaktorer behöver klara extrema krav och Studsviks verksamhet är mycket viktig för att säkerställa detta och lär oss hur vi kan optimera kärnkraften och göra den ännu säkrare.

Camilla Hoflund

Koncernchef och vd, Studsvik

Foto: Studsvik

–Kärnkraften är viktig för att uppnå klimatmålen och samtidigt klara energiförsörjningen i Sverige och många andra länder. Studsvik stödjer med samtliga erbjudanden en hållbar utveckling av kärnkraftsindustrin, säger Camilla Hoflund, koncernchef för Studsvik. 

Nästa artikel