Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Uppmärksamma stressymptom i tid
Sponsrad

Stress är en folksjukdom i Sverige idag. Genom att observera tydliga tecken och stressymptom tidigt, kan du oftast förhindra att stressen blir långvarig.  

Stress innebär att kraven är större än kroppens resurser. Kroppen går in i en så kallad kampsituation och triggas i gång, säger Christiane van Cappellen, legitimerad psykolog på Stressmottagningen. 

– Kortvarig stress behöver dock inte vara farligt, men om den pågår under veckor och månader, med liten möjlighet till återhämtning, så ökar sannolikheten att kroppen inte längre kan hantera belastningen. Följden kan i värsta fall bli utmattningssyndrom. I dagsläget vet vi att olika kroppsliga symptom som till ex hjärt/kärl- samt mag/tarmproblematik kan vara stressrelaterade. 

Stressmottagningen erbjuder experthjälp 

Stressmottagningen har lång erfarenhet att jobba med stress- och sömnproblem. Därutöver har dem via ett Vårdval i uppdrag från Region Stockholm att rehabilitera patienter med svår utmattning. Du kan komma till Stressmottagningen antingen genom egenremiss eller via din vårdcentral/företagshälsovård. För remiss behöver du ha fått hjälp via din Vårdcentral i första hand.  

Även arbetsgivare kan få hjälp med arbetsplatsinriktad rehabilitering för sina medarbetare från Stressmottagningen, säger Christiane van Cappellen. 

Christiane van Cappellen

Leg. psykolog, Stressmottagningen

Foto: Jonas Ehrenberg

– Det är både i preventivt syfte och för anställda som redan är sjukskrivna. Vi gör alltid en noggrann bedömning av personens svårigheter och historia för att sedan erbjuda ett passande behandlingsprogram som i vissa fall kan innebära kontakt med olika professioner, som fysioterapeut eller arbetsterapeut eller psykolog, avslutar Christiane.

5 viktiga stressymptom

Det finns fem olika kategorier av stressymptom som är viktiga att uppmärksamma och reagera på i tid, menar Christiane van Cappellen.

Ökad intensitet: till exempel att du pratar, äter eller går fortare och att du försöker dig på multitasking i större utsträckning.

Sömnsvårigheter: att din hjärna går på högvarv. 

Kognitiva brister som minnes- och koncentrationssvårigheter: till exempel att glömma viktiga saker eller att inte kunna läsa längre. 

Smärta i kroppen, såsom i ländryggen och huvudvärk.  

Emotionell instabilitet: att bli lättirriterad, lättare ledsen och inte känna igen sitt beteende. 

Next article