Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Sepsis – livshotande tillstånd ökade under pandemin
Sponsrad

När pandemin drog in över världen 2020 blev det uppenbart för allmänheten hur infektionssjukdomar kan drabba oss alla på bred front. 

Covid-19 var en sjukdom som orsakade död i stor skala och som drabbade oss som samhälle hårt. I den bästa av världar kan pandemin kanske lära oss något som vi som samhälle kan ha nytta av. 

De som blev svårast sjuka i covid, som hamnade på IVA och dog, hade i stor utsträckning utvecklat det vi kallar sepsis, det tillstånd som uppstår när immunförsvaret reagerar fel på en infektion och börjar skada kroppens organ. Sepsis är ett paraplybegrepp för när en infektion blir livshotande, och kan starta med till exempel en lunginflammation, en urinvägsinfektion eller en sårinfektion. Normalt är 90 procent av alla sepsisfall orsakade av bakterier, men även virus som coronaviruset SARS-CoV-2 kan alltså trigga i gång sepsis, och under pandemin ökade därför antal sepsisfall.

Minst 50 000 personer i den vuxna befolkningen drabbas av sepsis varje år i Sverige, och dödligheten är hög, ca 20 procent dör inom 28 dagar. Trots detta är sepsis relativt okänt hos allmänheten, bara ca 50% av svenska folket vet vad sepsis är, visar en undersökning Sepsisfonden gjorde 2021. 

Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant vid sepsis. Att öka kännedomen och kunskapen om sepsis, både hos allmänheten och inom vården, är därför avgörande i kampen mot detta livshotande sjukdomstillstånd. Det nya vårdförloppet för sepsis som just nu rullas ut på landets alla akutsjukhus är ett steg i rätt riktning. Om vi kan bli bättre på att fånga sepsis i tid, kan vi rädda många liv. 

Men vi behöver också uppmärksamma alla de svenskar som lever med långtidskomplikationer efter sepsis. Under pandemin startades post-covid-mottagningar runt om i landet, som ett led i att stödja de patienter som drabbades av komplikationer efter covid. Nu när pandemin är över, stänger dessa mottagning. Varför inte i stället omvandla dem till post-sepsis-mottagningar, där vi tar ett samlat grepp kring alla sepsispatienters uppföljning och eftervård. Närmre 75% av alla som överlever sepsis drabbas av någon form av komplikation under det första året efter den akuta vården, visade en stor tysk studie från 2021. De allra flesta komplikationer är de samma som efter svår covid, där man legat på sjukhus med intensivvård. Det kan röra sig om både fysiska och psykologiska komplikationer, en del är övergående, andra kan vara livet ut. Detta är en patientgrupp som allt för länge lidit i det fördolda, det är hög tid att sepsisöverlevare får en fungerande eftervård. 

Så låt oss ta lärdom av pandemin, både som samhälle och på individnivå. Med bättre kunskap om infektioner generellt, och sepsis specifikt, kan vi rädda liv och minska lidandet hos dem som överlever. 

Next article