Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Tillsammans är vi starkare än huvudvärken
Sponsrad

Jag är en av ca 1,5 miljoner människor i Sverige som har ett huvudvärkssyndrom. Många gånger möts vi som har neurologiska diagnoser med nonchalans och misstro, både av anhöriga som arbetsgivare och till och med av vården, särskilt då primärvården. Det finns många som förstår och underlättar för oss i vardagen, våra nära och kära, som är vana att ändra planer.

Jag vill påstå att det är en folksjukdom att ca 15% av alla vuxna lever med huvudvärk, men allt för ofta utan diagnos. Migrän och spänningshuvudvärk är de vanligaste diagnoserna. Idag kostar en huvudvärksdrabbad i snitt 120 000 kr per år, till största del i produktionsbortfall, en stor samhälls-kostnad. Med en snabbt insatt vård, korrekt diagnos och adekvat behandling kan kroniska besvär av huvudvärk undvikas och en högre grad av folkhälsa nås i framtiden. Här finns det mycket att vinna! Nu kommer nya typer av migränmediciner som tas förebyggande. För regionerna innebär dessa en något högre läkemedelsnota, men med högre livskvalitet och lägre kostnader i andra delar av samhället, blir den sammantagna nyttan större.

Jenny Norén

Förbundsordförande, Huvudvärksförbundet

Foto: Isac Engström

Tillsammans med Svenska Huvudvärkssällskapet, professionens organisation, driver vi projektet ”Huvudsaken”, för att engagera sjukvårdshuvudmännen i en bättre fungerande huvudvärksvård. Principen är att alla ska få rätt vård så tidigt som möjligt, redan i primärvården. Västra Götalandsregionen är först ut och har beslutat att anta en handlingsplan med bland annat fortbildning i primärvården och att inrätta en s.k. digifysisk migränmottagning. Detta ser Huvudvärksförbundet som ett stort steg i rätt riktning. Huvudvärksförbundet har aktivt deltagit i underlaget till beslutet. En stor eloge till arbetsgruppen som på ett föredömligt sätt tagit in personcentreringen i arbetet.

Tillsammans är vi starkare än huvudvärken!

Next article