Hem » Folkhälsa » Tabubeläggning löser inte problemet med obesitas
Folkhälsa

Tabubeläggning löser inte problemet med obesitas

Foto: Shutterstock

Obesitas är idag ett allvarligt hot mot folkhälsan, då tillståndet är kopplat till kroniska sjukdomar såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt– och kärlsjukdomar och cancer. Det påverkar individen, familjen och samhället. Det ökar vikten av att upptäcka, förebygga och behandla obesitas i tid.

Claude Marcus, professor, barnläkare och forskare vid Karolinska Institutet menar att kroppen behöver en viss mängd fett för att bland annat ämnesomsättningen ska fungera. Det är när det blir ett för högt intag som det blir allvarligt. Detta kan leda till följdsjukdomar men även försämra livskvalitén för individen. Obesitas innebär att man har ett BMI över 30. Kroppsmasseindex, så kallad BMI, räknas ut genom att man dividerar kroppsvikten med kroppslängden i kvadrat. Tidigare trodde inte läkarna att obesitas var så farligt vid 4–6 års ålder. Nu vet man att det påverkar hela kroppen långsiktigt även hos yngre barn. Allt från hörselnedsättning till MS och cancer ökar vid obesitas i tidig barndom.

Varför får man obesitas?

–Vi har ett samhälle där allt fler utvecklar fetma. Vi behöver därför behandla
obesitas mycket tidigare. Bakgrunds-faktorerna till obesitas är komplext och ett samspel mellan en genetiskt betingad sårbarhet och miljö, säger Claude. Han pekar också på den förändring som skett de senaste trettio åren i dagligvaruhandeln, där den onyttiga maten blivit billigare. Priserna triggar människor att göra fel val. Sen har vi även förändrat de kulturella faktorerna kring vårt ätande – och skapat en miljö där vi ständigt har tillgång till mat. Claude menar att vi tappat kontrollen över vår hunger och mättnadskänsla.

Behandla obesitas med respekt och empati

–Vi måste få ett samhälle där vi pratar med respekt och empati kring obesitas. Det finns så många fördomar, till exempel att det handlar om dålig karaktär. Stigmat måste få ett slut och det inbegriper även sjukvården. När en patient söker vård ska de behandlas på rätt sätt. Även skolmiljön måste bli bättre och ha noll tolerans både mot mobbning av barn med obesitas och mot socker som ökar risken för utveckling av obesitas. Samhället bör även fatta ett beslut om sockerskatt på sockerhaltiga livsmedel och drycker, säger Claude.

Claude Marcus

Professor, barnläkare & forskare, Karolinska Institutet

Foto: C Meadows

Kommunikation och digitala stödsystem

I region Stockholm har man infört ett digitalt stödsystem, där vården har tät kontakt med familjer där barn diagnostiserats med obesitas. I hemmet har familjen en våg som är kopplad till en app vilken handhas av föräldrarna. Den är även uppkopplad mot en databas på kliniken. Vågen visar ingen vikt. Den här typen av stöd till föräldrar har visat sig vara väldigt effektiv.

–Vi försöker hitta kreativa lösningar tillsammans med föräldrarna. Men även ge dem verktyg till olika alternativ och hjälp med gränssättningar. Kommunikationen är oerhört viktig, säger Claude. Han menar att det handlar om ett problem och inte om att personen är mindre värd. 

Avslutningsvis vill han att alla ska veta att det går att hantera obesitas. 

–Familjen fixar det om de tar emot stöd. Det är tufft och tar lång tid, men det går, menar Claude.

Nästa artikel