Hem » Folkhälsa » Så kan vi tillsammans stärka barn och ungas hälsa 
Folkhälsa

Så kan vi tillsammans stärka barn och ungas hälsa 

Foto: Shutterstock

Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Så står det i Barnkonventionen som sedan tre år tillbaka är svensk lag. Trots detta ser vi att barn och ungas hälsa är i ett oroväckande stadie.  

I vår nyligen släppta rapport, Pep-rapporten, kan vi konstatera att endast tre procent av svenska barn och ungdomar lever hälsosamt i enlighet med myndigheternas rekommendationer och kostråd. Våra ohälsosamma levnadsvanor syns också i myndigheternas statistik. Andelen 11–15-åringar i Sverige som lever med obesitas har femdubblats under de senaste tre decennierna.  

I dagsläget ser vi ingen ljusning på denna stora samhällsutmaning. Just nu står vi inför en lågkonjunktur och allt fler familjer rapporterar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop.  Vi vet att föräldrars ekonomiska förutsättningar spelar en stor roll för barns förutsättningar till god hälsa. Barn vars vårdnadshavare är höginkomsttagare äter frukt och grönsaker oftare samt deltar i fysisk aktivitet på fritiden i högre utsträckning än barn vars vårdnadshavare är låginkomsttagare. Här behöver samhället göra mer för att kompensera så att god hälsa inte styrs av storleken på plånboken. Skolan har en viktig roll då det är den arena där de allra flesta barn finns. Vi vill därför att skolan får ett tydligare uppdrag i att tillhandahålla daglig fysisk aktivitet och rörelse även utanför idrottslektionerna för att fler barn ska komma i rörelse. 

Carolina Klüft
Verksamhetschef
Generation Pep 

Foto: Generation Pep

Stillasittandet är hälsofarligt 

Att barn inte gör som vi säger utan som vi gör är för de flesta vedertaget, därför blir det också väsentligt att vi vuxna tittar på våra egna levnadsvanor för att vi ska kunna påverka våra barns. Idag är vuxna svenska stillasittande i genomsnitt 8 timmar om dagen, och nästan hälften av vuxna har en så pass dålig kondition att den klassas som hälsofarlig och därmed ökar risken för en rad sjukdomar.  

Förändringen måste börja med oss och den är nödvändig för att hela Sverige, och framför allt våra barn ska må bättre. Även om statistiken kring både vår och våra barns hälsa är alarmerande, så finns det faktiskt flera saker som vi med enkla medel kan göra för att snabbt förbättra vår och våra barns hälsa.  

Vardagsmotion är nyckeln 

Idag vet vi att inte ens hälften av alla barn cyklar eller går till skolan och enligt forskare är en av de mest effektiva förändringarna vi kan göra är att transportera oss mer aktivt. Att få in mer vardagsmotion är en stor hälsovinst för barn och vuxna, därför vill jag uppmuntra dig att cykla eller gå till jobb, skola och förskola.  

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa och samhället behöver göra mer för att uppfylla den rätten. Samhället behöver lyssna mer till barns röster, för att vi tillsammans ska kunna skapa de bästa möjligheterna för barn och ungdomar att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Så får vi Sverige att må bättre. 

Nästa artikel