Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Psykisk ohälsa att våga prata om ämnet
Sponsrad

Psykisk ohälsa kan vara ett känsligt och svårt ämne att prata om. Det vill Riksförbundet Hjärnkoll ändra på. Maria Sundström, verksamhetschef för organisationen, hoppas att verksamheten ska minska stigmat kring ämnet och få människor att våga öppna upp och prata om sin psykiska hälsa.

Alla människor kommer någon gång att komma i kontakt med psykisk ohälsa genom familj, vänner, kollegor eller egna besvär. Psykisk ohälsa omfattar allt från psykiska sjukdomar till andra psykiska besvär som negativt påverkar välbefinnandet. 

Allt fler upplever en försämrad psykisk hälsa, därför är det viktigt att vi vågar prata om det.

Maria Sundström, Verksamhetschef Riksförbundet Hjärnkoll

Det visar också forskningen: att prata om ämnet hjälper både den som berättar och den som lyssnar, säger Maria.

Maria Sundström

Verksamhetschef Riksförbundet Hjärnkoll

Foto: Caroline Andersson

Alla bär ansvar för den psykiska hälsan

Maria poängterar att det inte bara är myndigheternas ansvar att värna om samhällets psykiska välmående. Även företag och medmänniskor kan hjälpa andra att må bättre.

– Arbetsgivare kan främja de anställdas psykiska välmående genom att hålla en öppen dialog, så att man faktiskt törs prata om ämnet. Samtidigt har varje individ ett ansvar i hur man möter personer som mår psykiskt dåligt. Det är här som Hjärnkoll kommer in i bilden. 

Så jobbar Hjärnkoll för att förbättra den psykiska hälsan

Hjärnkoll strävar efter att få människor att våga prata mer om ämnet. Riksförbundets kärnverksamhet består av omkring 300 ambassadörer som åker runt och föreläser till exempelvis arbetsplatser och skolor om deras erfarenheter av psykisk ohälsa.

Målet med ambassadörerna är dock inte endast att sprida kunskap om ämnet, utan att inspirera andra att våga prata. Genom att lyssna på andras berättelser kan man få mod att berätta om sin egen psykiska hälsa.

Maria vill slutligen förmedla ett viktigt budskap både till medmänniskor och de som lever med psykisk ohälsa:

– Det är oerhört viktigt att vi pratar om ämnet, för det är i människomöten som stigmat får fäste. Våga prata, våga fråga och våga lyssna.

Next article