Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Näring vid Alzheimers sjukdom
Sponsrad

I Sverige lever redan över 100 000 människor med Alzheimers sjukdom, och äldre människor drabbas oftast. I början kan de drabbade inte längre minnas händelser från det senaste, de tappar bort föremål eller har svårt att utföra vardagliga uppgifter. I takt med att sjukdomen fortskrider behöver de drabbade mer och mer stöd i vardagen och förlorar gradvis sin självständighet. Alzheimers sjukdom innebär därför en stor förändring i både de drabbades och deras anhörigas liv. 

Trots intensiv forskning kan Alzheimers sjukdom ännu inte botas och orsakerna är inte helt klarlagda. Man antar dock att vissa faktorer förebygger eller främjar Alzheimers demenssjukdom. Framför allt verkar en hälsosam livsstil minska risken för sjukdomen. Mentala, fysiska och sociala aktiviteter är lika viktiga som en hälsosam och balanserad kost. Å andra sidan kan sjukdomar som högt blodtryck, hjärtarytmier och diabetes typ I och typ II, som inte behandlas tillräckligt, öka risken för Alzheimers demens.  

Nya framsteg görs ständigt inom medicinsk forskning och modern behandling av Alzheimers sjukdom. Effektiva mediciner, t.ex. så kallade antidemensläkemedel, kan stoppa sjukdomsutvecklingen under en tid. Eftersom personer som lider av 

Alzheimersdemens ofta har brist på vissa näringsämnen är en anpassad kost ofta av värde. Detta beror på att en behovsanpassad kost är en viktig förutsättning för välbefinnande och en viktig grund för att behandlingsåtgärderna ska bli framgångsrika.   

Bra näring är grunden för mentala prestationer 

En god näringsstatus har en övergripande positiv effekt på den mentala prestationsförmågan, och personer med begynnande Alzheimers sjukdom bör ägna särskild uppmärksamhet åt sin kost. En otillräcklig tillförsel av energi och näringsämnen kan ha en negativ inverkan på sjukdomsförloppet. Det är dock inte bara mängden dagliga måltider utan framför allt deras kvalitet och näringsinnehåll som är avgörande för att viktiga processer i hjärnan ska fungera och upprätthållas.  

Särskilt i de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom finns det ofta en brist på vissa näringsämnen, som omega-3-fettsyror och folsyra samt vitamin A, C och E. Dessa viktiga näringsämnen utgör grunden för hjärnans funktion och underhåll. Dessa viktiga näringsämnen utgör de grundläggande bygg-

stenarna för synapserna, som ansvarar för signalöverföringen mellan nervceller i hjärnan. Om kroppen inte får tillräckligt med dessa byggstenar kan synapserna inte fylla sin funktion och fungera korrekt. 

Är det nödvändigt med särskild kost vid Alzheimers sjukdom? 

Personer med Alzheimers sjukdom bör se till att de äter en balanserad kost och att deras behov av omega-3-fettsyror, folsyra och vitaminer täcks. En medelhavsdiet med olivolja, mycket fisk, frukt och färska grönsaker rekommenderas ofta för att säkerställa en tillräcklig tillförsel av dessa näringsämnen. Det är dock ofta svårt att uppnå den nödvändiga mängden och den exakta sammansättningen av dessa viktiga näringsämnen genom den konventionella kosten, särskilt på äldre dagar.  

Souvenaid är en speciell medicinsk näringsdryck som innehåller en optimerad kombination av näringsämnen. Souvenaid förbättrar minnesförmågan och kan därför användas för övergripande behandling av Alzheimers sjukdom, särskilt i tidiga stadier.  

Foto: Nutricia Souvenaid
Next article