Skip to main content
Hem » Folkhälsa » Modus Therapeutics utvecklar behandling för sjukdomar med stora medicinska behov
Sponsrad

Bioteknikföretaget Modus Therapeutics utvecklar läkemedel för patienter med sepsis, svår malaria samt anemi vid kronisk inflammation och njursjukdom. Företagets ambition är att kunna behandla dessa tre sjukdomstillstånd som representerar stora globala medicinska behov.

Uppskattningsvis drygt 11 miljoner människor i världen avlider årligen av sepsis eller septisk chock, tidigare kallat blodförgiftning. I dagsläget saknas specifika läkemedel mot detta allvarliga tillstånd, men Modus Therapeutics har utvecklat en läkemedelskandidat med potential att i framtiden kunna bidra till dess behandling. Samma läkemedelskandidat har också visat att den skulle kunna vara verksam vid andra allvarliga tillstånd, närmare bestämt svår malariainfektion och vid den typ av blodbrist eller anemi som patienter med njursjukdom och andra kroniska inflammationssjukdomar kan utveckla.

Viktiga verkningsmekanismer

–Verkningsmekanismerna hos vår läkemedelskandidat kan användas för att motverka flera olika sjukdomsprocesser där inflammation spelar en framträdande roll. Vid sepsis och svår malaria är det dess skyddande effekter på insidan av blodkärlen som vi tror spelar roll och vid vissa typer av anemi kan det vara effekten på ett järnreglerande hormon, säger vd John Öhd.

Data visar vägen

Under 2023 har Modus presenterat både mekanistiska och kliniska data som stödjer fortsatt klinisk utveckling av bolagets läkemedelskandidat vid kronisk njursjukdom med anemi och vid svåra inflammationstillstånd som sepsis.

–Dessutom är vi sannolikt ensamma i världen om att utveckla en tilläggsbehandling till de vanliga antimalariapreparaten vid svår malaria. Vår samarbetspartner Imperial College London fortsätter framåt i den fas 1b studie som utvärderar vår läkemedelskandidats behandlingspotential vid den här typen av malariasjukdom där det tidiga förloppet ofta är mycket avgörande, innan gängse malariabehandling fungerar optimalt, säger John Öhd.

Next article