Skip to main content
Hem » Dinhud » Atopiskt eksem har stor inverkan på många patienters livskvalitet och livsval
Sponsrad

Atopiskt eksem har ofta stora konsekvenser för patienters sociala liv, livskvalitet och psykiska hälsa. Det är viktigt att öka kunskapen om de effekter atopiskt eksem har på alltifrån avgörande livsval till den dagliga livskvaliteten.  Ytterligare en avgörande faktor är att sjukvården på ett så tidigt stadium som möjligt identifierar och erbjuder specialistbehandling till de patienter som har svårast besvär av sin sjukdom. 

– Vi vill öka allmänhetens och beslutsfattares medvetenhet om atopiskt eksem, en folksjukdom som påverkar så mycket mer än bara huden. Av den patientundersökning, som vi gjort tillsammans med Atopikerna, framgår det att atopiskt eksem ofta har omfattande effekter på patienters livskvalitet.

Bland de patienter som är värst drabbade påverkar sjukdomen bland annat deras livsval, sömnkvalitet och generella hälsorelaterade livskvalitet.

Pascal Van Peborgh, Medicinsk Chef, LEO Pharma.

Stor inverkan på patienternas livskvalitet

Många respondenter uppger att de har levt med atopiskt eksem under större delen av livet och därför har anpassat sina liv efter sjukdomen. Ju svårare eksem en respondent har, desto sämre är den självrapporterade hälsan och desto fler utmaningar innebär sjukdomen i vardagen. Risken för att utveckla ångest eller depression är exempelvis betydligt högre bland patienter med svårt atopiskt eksem. Patienter med svårt atopiskt eksem tenderar även att vara mindre nöjda med den förskrivna behandlingen.

Pascal Van Peborgh betraktar det som LEO Pharmas ansvar att alltid stå på patientens sida, både genom att utveckla läkemedel som svarar upp till patienternas medicinska behov, samt genom att föra patientens talan i dialoger med exempelvis sjukvården samt politiker och andra beslutsfattare.

Genom att samla information om konsekvenserna av att leva med atopiskt eksem och få mer information om patienternas livsvillkor ökar vi vår kännedom om patienternas behov.

Pascal Van Peborgh, Medicinsk Chef LEO Pharma

– I det här sammanhanget är det viktigt att vi verkligen lyssnar på patienterna. Av undersökningen framgår bland annat att de patienter som är svårast drabbade av atopiskt eksem ofta får vänta längst på att få tillgång till specialistläkare och den rätta behandlingen. Det är viktigt att kännedomen om hur atopiskt eksem påverkar livskvaliteten på olika sätt ökar och att vi sänker barriärerna, så de patienter som har svårast besvär slipper vänta lika länge på att få rätt vård och behandling, säger Pascal Van Peborgh.

Next article