Skip to main content
Hem » Din hud » Nya läkemedel stärker livskvaliteten för psoriasispatienter
Sponsrad

Psoriasis är en folksjukdom som orsakas av en alltför snabb tillväxt av hudceller samt en låggradig inflammation i kroppen. Mellan 200 000 och 300 000 svenskar har diagnostiserats med psoriasis av varierande grad. På senare år har flera nya biologiska och småmolekylära läkemedel bidragit till en ökad livskvalitet för många psoriasispatienter.

− Psoriasis är en kronisk och ärftlig folksjukdom som kan lindras med rätt behandling. Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som även kan påverka lederna i form av psoriasisartrit, säger Mona Ståhle, senior professor i dermatologi vid Karolinska Institutet.

dermatologi vid Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet

Mona Ståhle

Professor i dermatologi, Karolinska Institutet

Foto: Karolinska Institutet

Den låggradiga inflammationen hos personer med psoriasis innebär att kroppens immunsystem störs. Immunförsvaret kan exempelvis gå till angrepp mot kroppens egen vävnad, som då blir inflammerad.

Biologiska läkemedel blockerar signalvägar

− På senare år har flera nya och mycket effektiva biologiska läkemedel godkänts. Dessa läkemedel blockerar inflammationsdrivande molekyler som orsakar psoriasis och har medfört en avsevärt förbättrad livskvalitet för många patienter. Biologiska läkemedel ges i form av injektioner ytligt i huden av patienten själv. Vid sidan av biologiska läkemedel finns även mer traditionell terapi som fortfarande är en vanlig behandling och som kan ges i tablettform och som injektion i huden. Glädjande nog sker en aktiv läkemedelsutveckling vid psoriasis och en rad nya läkemedel för tablettbehandling finns i pipeline. Det finns även småmolekylära läkemedel i tablettform som blockerar signalvägar i cellerna i patientens kropp, säger Mona Ståhle.

Forskning kring psoriasis och depression

Forskning visar på ett samband mellan psoriasis och depression-och ångestproblematik. Ny forskning kring detta samband i framtiden innebära en avgörande skillnad för psoriasispatienter med psykisk ohälsa.

− Tidigare trodde man att förekomsten av depression hos psoriasispatienter orsakades av att det faktum att de lever med en kronisk och ofta ganska besvärlig sjukdom. Senare forskning pekar dock på att den inflammation som psoriasispatienter har även skulle kunna kan påverka hjärnan. Effektiv inflammationsdämpande behandling skulle De biologiska läkemedlen kan därmed även kunna ha en direkt effekt på psykisk ohälsa en positiv effekt på patienternas psykiska hälsa, säger Mona Ståhle. 

Next article