Skip to main content
Hem » Din hud » Intensiv forskning kan bidra till ökad livskvalitet för psoriasispatienter
Din hud

Intensiv forskning kan bidra till ökad livskvalitet för psoriasispatienter

dermatologi vid Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet
dermatologi vid Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet
Mona Ståhle, Professor i dermatologi vid Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet

Psoriasis är en folksjukdom som kännetecknas av röda, fjällande utslag på huden och inflammation både i huden och inuti kroppen. Uppskattningsvis mellan 200 000 och 300 000 svenskar har diagnostiserats med psoriasis och symtomen varierar från milda till svårartade. Det bedrivs mycket forskning på psoriasis, dessutom lanseras kontinuerligt nya effektiva läkemedel, både för invändigt bruk och i form av salvor.

Det finns olika former av psoriasis. De flesta går inte över men symptomen kan försvinna i perioder med hjälp av olika behandlingar. Mjukgörande och avfjällande krämer och salvor är den grundläggande behandlingen ofta i kombination med inflammationsdämpande medicinska krämer. Personer med svårare former behandlas lämpligen med systemiska läkemedel i form av tabletter och injektioner i huden.

Både arv och miljö har betydelse för vem som utvecklar psoriasis. Risken att få sjukdomen ökar om det finns genetiska anlag för psoriasis i familjen.

Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet.

– Psoriasis debuterar ofta i ungdomen, men man kan få sjukdomen när som helst under livet. Det är inte ovanligt att psoriasis triggas i gång av infektioner och av livsomvälvande händelser som orsakar stress, exempelvis en skilsmässa eller ett dödsfall i familjen, säger Mona Ståhle, professor i dermatologi vid Karolinska Institutet.

Forskning kring samband mellan psoriasis och hjärt- och kärlsjukdomar

–Mycket forskning bedrivs kring psoriasis, inte minst eftersom det är en folksjukdom. Ett fokusområde är sambandet mellan psoriasis och psoriasisartrit, en kronisk ledsjukdom med stark koppling till just psoriasis. Ytterligare ett fokusområde för forskningen berör sambandet mellan psoriasis och hjärt- och kärlsjukdomar. Studier visar på att individer med svår psoriasis generellt sett löper större risk att drabbas av åderförkalkning och olika typer av hjärtsjukdomar, vilket även inkluderar ökad risk för hjärtinfarkt, säger Mona Ståhle.

Sund livsstil kan hålla sjukdomen i schack

Den viktigaste åtgärden för att själv hålla sin psoriasis under kontroll är att ha en sund livsstil, undvika rökning, motionera regelbundet och i så stor utsträckning som möjligt undvika stress eftersom det är en drivande faktor för psoriasis.

−Andra forskningsprojekt berör sambandet mellan psoriasis och depression. Tidigare ansåg man att det sociala stigmat i att ha en hudsjukdom var den främsta orsaken till depression bland psoriasispatienter, men senare forskning tyder på att det också kan finnas ett samband mellan depression och den låggradiga inflammation som psoriasispatienter har, säger Mona Ståhle.

Glädjande utveckling av effektiva läkemedel

Under senaste decenniet har ett flertal synnerligen effektiva psoriasisläkemedel blivit tillgängliga. Dessa har förändrat det dagliga livet för många individer med svår psoriasis. Att helt bota psoriasis är idag tyvärr inte möjligt men målsättningen är att sjukdomen ska påverka livet och hälsan så lite som möjligt.

Next article