Skip to main content
Hem » Din hud » Intensiv forskning ger nytt hopp för patienter med atopiskt eksem
Din hud

Intensiv forskning ger nytt hopp för patienter med atopiskt eksem

Girl,Scratch,The,Itch,With,Hand,,Arm,,Itching,,Concept,With
Girl,Scratch,The,Itch,With,Hand,,Arm,,Itching,,Concept,With
Foto: Shutterstock

Atopiskt eksem är en ärftligt betingad inflammatorisk hudsjukdom som patienter i många fall tvingas lära sig att leva med i många år. De senaste fem åren har den globala forskningen kring atopiskt eksem fått ett uppsving, vilket innebär att nya läkemedel och mjukgörande krämer är under utveckling. Det ger i sin tur nytt hopp till patienter med såväl svåra som mer lindriga besvär.

Atopiskt eksem är en långvarig hudsjukdom som förekommer hos både barn och vuxna. De atopiska eksemen är orsakade av brister i hudbarriären och en inflammation i huden som ofta blommar upp i perioder. Symtomen kan variera från mildare besvär med rodnad, torr och kliande hud till svåra besvär med ihärdig klåda och sprucken hud. Hittills saknas nationella riktlinjer för vården av patienter med atopiskt eksem, men bland annat patientföreningar arbetar aktivt för att patienter med just atopiskt eksem framöver ska omfattas av nationella riktlinjer. Det kan bland annat bidra till en mer jämlik vård.

Biologiska läkemedel kan ge avsevärd lindring

–Atopiskt eksem är en folksjukdom som påverkar många patienter och deras anhöriga. Det är därför mycket glädjande att forskningen på det här området på senare år har tagit ordentlig fart.

För patienter med svåra besvär kan exempelvis den nya generationens biologiska läkemedel innebära en avsevärd lindring och därigenom även en förbättrad livskvalitet.

Andreas Sonesson, överläkare vid kliniken för dermatologi och venereologi vid Skånes Universitetssjukhus

Forskargrupper i hela världen publicerar kontinuerligt nya forskningsartiklar som resulterar i såväl nya biologiska läkemedel som nya mjukgörande krämer. Just mjukgörande krämer är en viktig del av egenvården för patienter med atopiskt eksem, inte minst eftersom de kan bidra till att förebygga skov.

Andreas Sonesson överläkare vid kliniken för dermatologi och venereologi vid Skånes Universitetsjukhus

Andreas Sonesson

Överläkare vid kliniken för dermatologi och venereologi vid Skånes Universitetssjukhus.

Foto: Susanna Sonesson

Målstyrd individanpassad behandling

–De nya biologiska läkemedlen innebär att patienter med atopiskt eksem har tillgång till en större arsenal av olika behandlingsmöjligheter. Allt fler patienter erbjuds målstyrd och individanpassad behandling som utgår från varje individs specifika medicinska behov. Framöver kommer vi sannolikt att få se fler forskningsstudier där man tar hjälp av AI för att individanpassa vård och behandling.

AI-baserade studier analyserar olika typer av kliniska data samt patientens biologiska markörer, vilket genererar nya möjligheter.

Andreas Sonesson, överläkare vid kliniken för dermatologi och venereologi vid Skånes Universitetssjukhus

Andra forskningsstudier har resulterat i självskattningsinstrument som gör det möjligt för patienten att på ett strukturerat sätt dela med sig av sina sjukdomsupplevelser och sin bild av hur det är att leva med atopiskt eksem. Data från den här typen av självskattningsinstrument ger läkare en mer komplett bild av patientens behov.

Identifiera dina individuella triggers

En central fråga för patienter med atopiskt eksem och deras anhöriga är att förstå vad de själva kan göra för att uppnå en så god livskvalitet som möjligt.

–En trygg och tillgänglig vårdkontakt är en viktig bas. Det är också av stor vikt för patienten att ha god kännedom om sin sjukdom, det underlättar bland annat den så viktiga egenvården i form av regelbunden användning av mjukgörande kräm. Identifiera de individuella triggers som bidrar till att ditt atopiska eksem blossar upp, exempelvis vid stress eller infektioner. Det kan också vara bra att utbyta erfarenheter med andra patienter med just atopiskt eksem, exempelvis via patientföreningar, säger Andreas Sonesson.

Next article