Skip to main content
Hem » Din hud » Gömd och glömd folksjukdom i huden, vårt största och synligaste organ
Din hud

Gömd och glömd folksjukdom i huden, vårt största och synligaste organ

psorisis & etopiskt eksem
psorisis & etopiskt eksem
Foro: Adobe Stock

Huden är något av det första vi ser hos varandra och i spegeln. Huden är också vårt största organ och något vi kanske inte tänker på så mycket eller tror bara ska finnas där. För en del av oss är huden dock dysfunktionell och något som vi tänker på konstant. Då kan vi ha drabbats av en hudsjukdom som till exempel atopiskt eksem eller psoriasis. Dessa är kroniska inflammatoriska hudsjukdomar och går inte att bota helt. 

Närmare en miljon människor i Sverige lider av hudsjukdomen atopiskt eksem, en gömd och glömd folksjukdom. Sjukdomsbördan för atopiskt eksem, alltså hur pass sjukdomen påverkar vårt vardagliga liv, ligger i topp tio på WHO’s lista över icke dödliga sjukdomar. Studier om livskvalitet vid atopiskt eksem visar att den är mer negativt påverkande jämfört med många andra kroniska sjukdomar. Det finns en klar ökad risk för psykisk ohälsa så som depression. 

Linnéa Elfving styrelseledamot atopikerna company

Linnéa Elfving

Styrelseledamot Atopikerna Company

Foto: Privat

Standardiserade verktyg för vårdmöten och behandlingsuppföljning 

För att komma åt den mångfald av problem som kan uppstå med atopiskt eksem är det viktigt med en behandlingsplan med tydliga mål utifrån en överenskommelse mellan dig och din vårdgivare. Om du träffar någon i vården för att prata om symptom kan du se det som vilket annat möte som helst som du har med jobbet eller föreningen, oavsett om du träffar någon på vårdcentralen eller en specialist. Bra möten kräver förberedelse och ett gemensamt underlag – i detta fall en plan med behandlingsmål inklusive steg och tidslinje. Förutsättningar för att kunna förbereda sig skiljer; patienter med atopiskt eksem kan vara barn, äldre eller bara inte lika pålästa på området. För en god och jämlik vård är det viktigt med verktyg så som en behandlingsplan, som din vårdgivare ska kunna förse dig med.

Minimum för god och jämlik vård 

Även tydlighet kring olika behandlingar ökar jämlikheten i vården. För atopiskt eksem finns därför en behandlingstrappa som visar på aktuella behandlingsmöjligheter beroende på eksemets svårighetsgrad. En bas i botten och därefter behandling som intensifieras om behandlingsresultat är otillräckligt. Det är här behandlingsplanen blir så viktig – om du inte blir hjälpt trots att du följer det din vårdgivare ordinerat har du rätt att få din behandling utvärderad och justerad.

Det är inte orimligt att sätta ett mål att bli såväl klåd- som besvärsfri. Få känner till detta och allt för många kämpar på underbehandlade.

Linnéa Elfving, Styrelseledamot Atopikerna Company

Det finns både vårdgivare och patientföreningar som Atopikerna som kämpar för att få verktyg som behandlingsplan och behandlingstrappan på plats. Ett självklart minimum för god och jämlik vård är när vi som patienter går hem med en behandlingsplan med ett relevant, välformulerat och tidsangivet mål samt en bra behandling. 

Atopikerna

Atopikernas mål är att bidra till en jämlik vård i hela Sverige. I detta inslag kan du läsa om hur det är att leva med en hudsjukdom som atopiskt eksem samt om den enorma utveckling som kommer inom flera behandlingsområden. Känner du igen dig eller vill veta mer? Tveka inte att kontakta patientföreningar för stöd!

En bra behandlingsplan innehåller:

Next article