Skip to main content
Hem » Din hud » En pålitlig partner för hud och miljö
Din hud

En pålitlig partner för hud och miljö

Ronnie Wallin Vd & Grundare Galenica. Foto: Josefin Widell Hultgren

Patienter med atopisk dermatit som kontinuerligt använder sig av en mjukgörande kräm får ett bättre behandlingsresultat och i förlängningen ofta en förbättrad livskvalitet. Läkemedelsbolaget Galenicas ambition är att ge användaren en bättre följsamhet i behandlingen av eksem. Bolaget har i delar av produktsortimentet, valt att satsa på hållbara och vegetabiliska produkter.

Atopisk dermatit och torr hud kännetecknas av intensiv klåda, torrhet, fjällande hud och återkommande eksem. Det är en vanligt förekommande kronisk inflammatorisk hudsjukdom, som har en livstidsprevalens med betydande effekter på livskvaliteten.

Galenica valde 2004 att satsa på läkemedel för bland annat atopisk dermatit eftersom de vill att patienterna bibehåller motivationen att fortsätta med en mjukgörande behandling som ger ett förbättrat utfall.

–Vi jobbar mycket med att produkterna ska vara användarvänliga när det kommer till doft och konsistens. Man får heller inte glömma bort vikten av kontinuitet, regelbundenhet och hur patienten upplever känslan på huden.

Vi ser en efterfrågan på produkter som är neutrala i doften och att känslan på huden ska vara kosmetiskt tilltalande.

Fredrik Palmborg, nordisk produktchef på Galenica.

– Patienten blir då motiverad att upprätthålla behandlingen i vardagen, vilket är en förutsättning för ett lyckat och ihållande resultat. Mindre bra behandlingsresultat beror ofta på att användaren inte varit tillräckligt motiverad att fullfölja sin behandling, säger Galenicas vd och grundare Ronnie Wallin.

Ökad efterfrågan på veganska produkter

– Utöver att vi vill skapa produkter som hjälper, så genomsyras även vårt tänkande av hållbarhet i samtliga led. Från val av tidsenliga komponenter, till dess nedbrytning i naturen, till val av produktionsanläggningar, till leverans och efterföljande kvalitetssäkring. Vi implementerar produktionsprocesser med tonvikt på bevarande av naturresurser. För oss är det viktigt att våra produktionsenheter lever upp till våra miljökrav och att de ligger nära de marknader där vi verkar, säger Ronnie Wallin.

Galenica har även låtit ett oberoende externt bolag (ToxIntelligence AB) genomföra en hållbarhetsanalys av hjälpämnena i delar av produktsortimentet. Resultatet visar att krämbasen i en av företagets produkter står sig mycket bra ur ett hållbarhetsperspektiv av de mest förekomna produkterna inom produktkategorin på den svenska marknaden enligt Konsultrapporten (genomlysning av sju konkurrentprodukter ur ett hållbarhetsperspektiv), Konsultrapport -ToxIntelligence AB 2021. På senare år har efterfrågan på hållbara produkter och läkemedel ökat bland såväl förskrivare som patienter.

Vår produkts hjälpämnen är av icke animaliskt ursprung och dessutom veganska, vilket är en viktig urvalsfaktor för allt fler användare.

Fredrik Palmborg, nordisk produktchef på Galenica.
Next article