Skip to main content
Hem » Diabetes » Insulin fyller fortfarande en nyckelroll för många diabetikers livskvalitet
Sponsrad

2021 fyller insulinet 100 år. Insulin är en av medicinhistoriens viktigaste upptäckter som det senaste seklet räddat livet på många diabetespatienter. Dagens moderna insulin spelar fortfarande en avgörande roll för diabetespatienter världen över och det forskas och utvecklas kontinuerligt i strävan efter att utveckla ännu mer effektiva insulinläkemedel.

Insulin fyller absolut en central funktion i behandlingsregimen för diabetespatienter än idag. Patienter med Typ 1-diabetes tappar successivt kroppsegen produktion av insulin och blir därmed helt beroende av insulinläkemedel. Insulin fyller även en viktig funktion för somliga patienter med typ 2-diabetes, främst bland patienter som haft sjukdomen i många år och där kroppens egen insulinproduktion börjar avta, säger Sara Mansten, specialistläkare i internmedicin, diabetologi och endokrinologi på medicinkliniken på Sankt Görans Sjukhus.

Fler långsamverkande insulin

–Det faktum att insulin har räddat livet på många patienter med diabetes typ 1, som tidigare dog unga, är ju helt fantastiskt. Insulin är ju en livsnödvändig behandling för alla med typ 1 diabetes. Insulinläkemedlen har genomgått en kontinuerlig utveckling sedan start. Ett stort genombrott kom i början av 2000-talet då snabbverkande och långverkande insulinanaloger gjorde det betydligt lättare för patienten att få en jämn blodsockernivå kom, säger Sara Mansten.

Sara Mansten

Sara Mansten

Specialistläkare i internmedicin, diabetologi och endokrinologi på medicinkliniken på Sankt Görans Sjukhus


Ytterligare ett avgörande paradigmskifte vid insulinbehandling är användning av glukossensorer som gör det möjligt för patienten att hålla sig uppdaterad kring aktuellt blodsockervärde och dessutom kunna se en kurva som illustrerar hur blodsockernivån kommer att utvecklas under de kommande timmarna. För många personer med diabetes innebär sensorerna en tryggare tillvaro och bättre möjligheter att planera sin dag på ett effektivt sätt.

Viktigt även framöver

Sjukdomen typ 2-diabetes innefattar oftast olika grad av insulinresistens, i kombination av egen överproduktion av insulin. För denna patientgrupp rekommenderas i första hand insulinresistensläkemedel som stärker kroppens egen förmåga att transportera det livsnödvändiga insulinet in i cellerna.


Insulin kommer att fylla en viktig funktion för många personer med diabetes även framöver.

Sara Mansten

– Ytterligare en grupp där insulinbehandling är nödvändig är personer med sekundärdiabetes som förlorat sin insulinproduktion på grund av exempelvis inflammation i bukspottskörteln, berättar Sara.

I sitt arbete som specialistläkare träffar hon många patienter med nyupptäckt typ 1-diabetes. De ha ofta levt en längre tid med en hög blodsockernivå, vilket orsakar trötthet och orkeslöshet och även bidrar till att kroppens muskel- och fettvävnad bryts ner.

–Insulinets viktigaste funktion är att transportera energi in i cellerna. Insulinbrist orsakar energibrist i cellerna, vilket har stor påverkan på allmäntillståndet. Insulinet fungerar därför som en nyckel som låser upp och överför livsnödvändig energi till cellen, säger Sara Mansten.

Känner sig trygg när insulinet är nära till hands

69-åriga Anja Perälä fick sin typ 2-diagnos för 11 år sedan. När hon tog prover hos läkare fick hon reda på att hennes blodsockervärde var alldeles för högt.

Anja Perälä

Anja Perälä

Pensionär med typ 2- diabetes


– Idag tar jag åtta insulinenheter på kvällen och det gör att blodsockret är bra på morgonen och det är viktigt.

När Anja började använda insulinet stabiliserades hennes blodsocker och hon kände sig mindre trött och hungrig. Den största förbättringen med att sätta in insulinet var att blodsockret inte blev så högt och att det håller sig i schack, menar Anja.

Next article