Hem » Diabetes » En blogg som fokuserar på livet – och diabetes
Diabetes

En blogg som fokuserar på livet – och diabetes

linda blom
I samarbete med: Roche
Linda Blom. Foto: Privat
linda blom
I samarbete med: Roche
Linda Blom. Foto: Privat

Idag finns en hel del information att finna på nätet om själva sjukdomen diabetes: om diagnosen, om behandling, och om risker kopplade till sjukdomen.

Däremot finns det få platser med utrymme för personliga berättelser, där människor kan berätta om sin vardag med diabetes. Med anledning av detta startade Roche Diabetes Care och Accu-Chek inspirations- och informationsbloggen Livet och Diabetes.  Roche Diabetes Care utvecklar bland annat  blodsockermätare som till exempel nya Accu-Chek Instant och insulinpumpar som nya mikro pumpen Accu-Chek Solo. Visionen är att alla ska kunna leva sina liv så obegränsat som möjligt

– Jag lever med min diabetes 24/7, 365 dagar om året.

Allt jag vill göra påverkas av min sjukdom, den går inte bara att stänga av.

Ett liv med diabetes

Det säger Linda Blom, studerande tvåbarnsmamma från Katrineholm och en av skribenterna på bloggen. Linda fick som 21-åring diagnosen diabetes typ 2, vilket hon där och då tog med en klackspark. Hon hade precis fått ett sexmånaders jobb som säsongare i de svenska fjällen och alla som varit säsongare vet vad det innebär. Skidåkning, javisst, men också mycket festande och oregelbundna sömn- och kostvanor.

– Jag mådde nog rätt bra tänkte jag då. Själva medicinska diagnosen var inte problemet i sig, jag skötte mina insulinsdoser enligt ordination och gjorde som läkaren sa.

Nu i efterhand inser Linda Blom att hennes liv blev problemet, det ställdes helt på ända i och med diagnosen. Efterhand utvecklades den där klacksparken till både oro och depression. Skulle hennes kropp orka, skulle hon få blodsockerfall, vad ska människor tänka om hon helt plötsligt behövde hjälp, och så vidare. Spontanitet var det inte tal om. Det sociala umgänget blev minimalt. Hon mötte dessutom många fördomar om hennes typ 2 diabetes, från såväl vården som omgivning. Hon fick känslan av att hon fick skylla sig själv. Typ 2 drabbade bara de som inte sköter kost och motion.

– Istället för att åka iväg sex månader och leva som vanligt borde jag ha stannat hemma för att från grunden lära mig om hur jag skulle kunna leva med diabetes.

Istället levde jag med en ständig oro som jag stängde inom mig, säger hon. 

Det blev inte bättre av att sjukvården inte mötte henne där hon behövde, och hon kände inte att hon kunde få tag på den information hon ville ha. Det handlade inte om den rent medicinska kunskapen; hon ville veta mer om livet med diabetes.

Livet och diabetes 

Livet och Diabetes riktar sig till alla som lever med eller nära någon med diabetes, genom att också vara skriven av människor med erfarenhet av att leva med diabetes, som sjuk eller anhörig. Diabetes är en komplex sjukdom vilket också framgår på bloggen, för ingens berättelse och erfarenhet är den andra lik. Allas röster ska få höras. Att kunna leva sina liv så obegränsat som möjligt är även viktigt för det mentala. Och då är det viktigt med kunskap.

Sedan några år är detta också något som Linda Blom ägnar stora delar av sitt liv åt. Linda är engagerad i såväl Diabetesrådet i Sörmland, som i sociala forum på Facebook, och alltså som gästskribent på Livet och Diabetes. Hon vill att andra ska ha det betydligt lättare med sin sjukdom än vad hon hade i början.

Efter många år av vad Linda Blom själv kallar misshandel av sin egen kropp kom hon efter sju år äntligen i kontakt med en vård som gav den hjälp hon innan inte visste fanns. Och det var då det började vända. Oron är inte helt borta, men hon har lärt sig hantera den och nu är det viktigt att sprida kunskap i samhället. Där har hon skrivit om just livet med diabetes typ 2.

– För mig är det viktigt att sprida kunskap; vi behöver medvetenheten om sjukdomen i samhället. Jag vill slå hål på fördomarna om oss som lever med diabetes typ 2, som att det bara drabbar de som lever fel.

Kunskap ger trygghet, vilket gör det lättare att lära sig leva med sin sjukdom.

För sjukdomen påverkar nästan alla delar av livet.

Nästa artikel
Hem » Diabetes » En blogg som fokuserar på livet – och diabetes
Diabetes

Stamcellsbehandling med mål att bota sjukdomsförloppet för individer med diabetes typ-1

Innovativ läkemedelsutveckling med fokus på stamcellsbehandling kan i framtiden förändra livet för miljontals patienter med diabetes typ-1 runtom i världen. Cellterapibolaget NextCell utvecklar världens första läkemedel som behandlar de underliggande mekanismerna bakom diabetes typ-1. Resultatet från de kliniska prövningarna är lovande och bolaget fokuserar nu på att ta sin läkemedelskandidat till marknadsgodkännande via en fas III-studie.

I dagsläget kan diabetes typ-1 varken förebyggas eller botas. Det är samtidigt en allvarlig autoimmun sjukdom där de medicinska behoven är enorma. De befintliga läkemedlen behandlar endast symptomen av sjukdomen. Cellterapi erbjuder ett helt nytt sätt att behandla diabetes typ-1, säger Mathias Svahn, vd på NextCell, som utvecklar stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes.

mathias svahn nextcell

Mathias Svahn

Vd NextCell

Foto: Denizenphotography

Syftet med bolagets läkemedelskandidat ProTrans är att omprogrammera immunförsvaret till att inte angripa de insulinproducerande betacellerna. Läkemedelsbehandlingen aktiverar kroppens eget immunsystem för att reglera balansen mellan regeneration och inflammation i kroppen. Lyckas man med det skulle det innebära ett lägre behov av externt tillfört insulin och färre diabetesrelaterade komplikationer. För den enskilde diabetespatienten skulle det förstås innebära en avsevärt förbättrad livskvalitet.

Förebygger nedbrytning av insulinproducerande betaceller

– Det som främst skiljer vårt angreppssätt från andra diabetesläkemedel är att det förhindrar nedbrytning av insulinproducerande betaceller genom att aktivera kroppens immunsystem. ProTrans reglerar balansen mellan inflammation och regeneration i kroppen. Kliniska studier i fas 1 och 2 har visat att vår läkemedelskandidat har en skyddande effekt på patienten, utan att ge några allvarliga biverkningar.

Det är unikt eftersom motsvarande befintliga läkemedel för den här patientgruppen ofta medför många biverkningar, säger Mathias Svahn.

– Vår vision är att stamcellsbehandling ska kunna sättas in relativt kort tid efter det att en patient diagnostiserats med diabetes typ-1. Genom att bromsa sjukdomsförloppet i tid hinner inte patienten tappa hela sin naturliga insulinproduktion. Forskning visar att individer med diabetes typ-1 som har en viss kroppsegen insulinproduktion kvar sällan drabbas av de följdsjukdomar som är vanligt förekommande i senare skeden av diabetes typ-1, så för patienten finns det många fördelar med den här typen av behandling. Vår långsiktiga vision är att kunna bota sjukdomen med stamcellsbehandling, säger Mathias Svahn.

Stort intresse hos patienter och läkare

Han framhåller att stamcellsterapi är ett relativt nytt behandlingsområde, vilket innebär att det krävs informationsinsatser gentemot såväl diabetesvården som patienter för att öka kunskapen om den här typen av behandlingar och vad som utmärker dem.

– För närvarande genomför tre av Sveriges ledande specialistläkare inom diabetes kliniska studier med vår läkemedelskandidat. Även bland diabetespatienter finns det ett stort intresse för vad stamcellsterapi kan åstadkomma, på kort och lång sikt.

Det finns goda förutsättningar för att stamcellsbehandling på sikt kan utvecklas till en ny standardbehandling för en viss typ av diabetiker, säger Mathias Svahn.

Läs mer här.

Nästa artikel