Skip to main content
Hem » Diabetes » En blogg som fokuserar på livet – och diabetes
Diabetes

En blogg som fokuserar på livet – och diabetes

linda blom
I samarbete med: Roche
roche logotyp
Linda Blom. Foto: Privat
linda blom
I samarbete med: Roche
Linda Blom. Foto: Privat

Idag finns en hel del information att finna på nätet om själva sjukdomen diabetes: om diagnosen, om behandling, och om risker kopplade till sjukdomen.

Däremot finns det få platser med utrymme för personliga berättelser, där människor kan berätta om sin vardag med diabetes. Med anledning av detta startade Roche Diabetes Care och Accu-Chek inspirations- och informationsbloggen Livet och Diabetes.  Roche Diabetes Care utvecklar bland annat  blodsockermätare som till exempel nya Accu-Chek Instant och insulinpumpar som nya mikro pumpen Accu-Chek Solo. Visionen är att alla ska kunna leva sina liv så obegränsat som möjligt

– Jag lever med min diabetes 24/7, 365 dagar om året.

Allt jag vill göra påverkas av min sjukdom, den går inte bara att stänga av.

Ett liv med diabetes

Det säger Linda Blom, studerande tvåbarnsmamma från Katrineholm och en av skribenterna på bloggen. Linda fick som 21-åring diagnosen diabetes typ 2, vilket hon där och då tog med en klackspark. Hon hade precis fått ett sexmånaders jobb som säsongare i de svenska fjällen och alla som varit säsongare vet vad det innebär. Skidåkning, javisst, men också mycket festande och oregelbundna sömn- och kostvanor.

– Jag mådde nog rätt bra tänkte jag då. Själva medicinska diagnosen var inte problemet i sig, jag skötte mina insulinsdoser enligt ordination och gjorde som läkaren sa.

Nu i efterhand inser Linda Blom att hennes liv blev problemet, det ställdes helt på ända i och med diagnosen. Efterhand utvecklades den där klacksparken till både oro och depression. Skulle hennes kropp orka, skulle hon få blodsockerfall, vad ska människor tänka om hon helt plötsligt behövde hjälp, och så vidare. Spontanitet var det inte tal om. Det sociala umgänget blev minimalt. Hon mötte dessutom många fördomar om hennes typ 2 diabetes, från såväl vården som omgivning. Hon fick känslan av att hon fick skylla sig själv. Typ 2 drabbade bara de som inte sköter kost och motion.

– Istället för att åka iväg sex månader och leva som vanligt borde jag ha stannat hemma för att från grunden lära mig om hur jag skulle kunna leva med diabetes.

Istället levde jag med en ständig oro som jag stängde inom mig, säger hon. 

Det blev inte bättre av att sjukvården inte mötte henne där hon behövde, och hon kände inte att hon kunde få tag på den information hon ville ha. Det handlade inte om den rent medicinska kunskapen; hon ville veta mer om livet med diabetes.

Livet och diabetes 

Livet och Diabetes riktar sig till alla som lever med eller nära någon med diabetes, genom att också vara skriven av människor med erfarenhet av att leva med diabetes, som sjuk eller anhörig. Diabetes är en komplex sjukdom vilket också framgår på bloggen, för ingens berättelse och erfarenhet är den andra lik. Allas röster ska få höras. Att kunna leva sina liv så obegränsat som möjligt är även viktigt för det mentala. Och då är det viktigt med kunskap.

Sedan några år är detta också något som Linda Blom ägnar stora delar av sitt liv åt. Linda är engagerad i såväl Diabetesrådet i Sörmland, som i sociala forum på Facebook, och alltså som gästskribent på Livet och Diabetes. Hon vill att andra ska ha det betydligt lättare med sin sjukdom än vad hon hade i början.

Efter många år av vad Linda Blom själv kallar misshandel av sin egen kropp kom hon efter sju år äntligen i kontakt med en vård som gav den hjälp hon innan inte visste fanns. Och det var då det började vända. Oron är inte helt borta, men hon har lärt sig hantera den och nu är det viktigt att sprida kunskap i samhället. Där har hon skrivit om just livet med diabetes typ 2.

– För mig är det viktigt att sprida kunskap; vi behöver medvetenheten om sjukdomen i samhället. Jag vill slå hål på fördomarna om oss som lever med diabetes typ 2, som att det bara drabbar de som lever fel.

Kunskap ger trygghet, vilket gör det lättare att lära sig leva med sin sjukdom.

För sjukdomen påverkar nästan alla delar av livet.

Next article