Hem » Barnhälsa » Vinnande innovation skyddar barn mot luftföroreningar, bakterier och virus
Sponsrad

Barn under fem år har ett outvecklat immunförsvar och är därför mer utsatta för virus och luftföroreningar. Särskilt utsatta är spädbarn under sex månader. Det är därför viktigt att skydda barn från virus, bakterier och luftföroreningar. En svensk innovation som utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet Innovations och KTH gör det möjligt att skydda spädbarn från såväl virus som bakterier och luftföroreningar.

Små barn är särskilt utsatta för luftföroreningar eftersom deras lungor fortfarande växer och utvecklas. Skadliga luftföroreningar samlas strax ovanför marknivån, vilket är i samma höjd som ett barn i en barnvagn.

– Studier visar dessutom på ett samband mellan luftföroreningar och inlärningssvårigheter, astma samt en ökad risk för autismspektrumstörningar, säger Karin Dymmel, som är narkosläkare, trebarnsmor och innovatören bakom DymlaONE, en exklusiv babylift som skyddar spädbarn mot dålig luft.

Karin Dymmel, narkosläkare och innovatören bakom DymlaONE

Karin Dymmel

Narkosläkare och innovatören bakom DymlaONE.

Foto: Dino Soldin

Ökar tryggheten i offentliga miljöer

Allt fler föräldrar upplever ett behov av att skydda sina spädbarn mot såväl coronavirus som RS-virus, förkylningar och olika typer av bakterier. Karin Dymmel fick idén till Dymla när hon bodde och arbetade i östra Kongo, där spädbarn ofta är utsatta för dålig luft genom både vulkanaska och smutsiga bränslen.

Några år senare insjuknade hennes nyfödde son Henry i RS virus och blev akut inlagd på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Karin saknade en produkt som kunde öka tryggheten utan att minska småbarnsföräldrars rörelsefrihet. Erfarenheterna och insikten ledde till innovationen.

– Jag skapade en babylift med ett inbyggt Hepa filter som filtrerar bort 99 procent av alla virus (inklusive Covid-19), bakterier och luftföroreningar runt barnet. Babyliften passar i barnvagnens liggdel och kan enkelt användas även utan barnvagn.

Många upplever DymlaONE som en trygghet när man vistas i offentliga miljöer med barnet, inte minst nu under coronapandemin.

– Det har hittills inte talats så mycket om att barn också kan drabbas av corona. I en fallrapport som publicerats i den medicinska tidskriften Acta Paediatrica rapporteras det om att barnen som ingick i studien uppvisade symptom som trötthet, andningsbesvär och hjärtklappning eller bröstsmärtor mer än två månader efter att de insjuknat i covid-19, säger Karin Dymmel.

Dymla har vunnit de prestigefyllda prisen Red Dot Design Award och iF Design Award 2021 för utmärkt design och kvalitet.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Vinnande innovation skyddar barn mot luftföroreningar, bakterier och virus
Sponsrad

I genomsnitt använder ett barn cirka 5 000 blöjor under hela sin blöjperiod; i Sverige används årligen nära 5 000 miljoner blöjor totalt per år. Mycket blöjor blir det, och av alla saker vi klär på våra barn är ändå blöjan närmast kroppen.

Men hur många är vi som reflekterar över vad blöjorna faktiskt innehåller, och de produceras?

Men blöjorna då?

För samtidigt som medvetenheten kring plastens påverkan på vår miljö och hälsa har ökat markant de senaste åren och ordet plastbanta spridit sig i hemmets alla rum så är det nog få som reflekterar över att det vi dagligen sätter på våra bebisar faktiskt är gjort av, ja, plast. Den största delen, nära 80 procent, av dagens avancerade barnblöjor utgörs av fossila, oljebaserade beståndsdelar.

Det är framför allt tillsatsämnena i plasterna som kan ge hälsorisker; i många fall har forskare påvisat risker för hormonstörningar och cancer.

– Särskilt kan mjukgjord plast innehålla farliga kemikalier och därmed vara riskabel för vår hälsa, säger Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty. Naty startade när Marlene själv blev mamma och insåg att blöjindustrin minst sagt var smutsig.

Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty

Marlene Sandberg

VD och grundare, Naty.

Foto: Naty AB

För blöjorna från stora tillverkare som återfinns i våra livsmedelsaffärer kan innehålla såväl dioxiner och parfymer som ftalater, latex, färgämnen och parabener, till exempel. Förutom att dessa ämnen riskerar att skapa hudirritationer och långsiktiga hälsokonsekvenser hos våra barn innebär fossilt baserade blöjor en stor miljöbelastning i såväl produktion som insamling och förbränning. Vid förbränning av blöjor bildas fossil koldioxid som bidrar till växthuseffekten; ett linjärt tänkande som inte passar in i den cirkulära ekonomi vi annars eftersträvar.

Naturliga alternativ växer

Nu kommer dock allt fler alternativ till den plastiga blöjan. Förutom tygalternativ finns det biobaserade, ekologiska blöjor – som de från Naty – som både är allergitestade och 100 procent fria från oljeplaster mot barnets hud och hälsovådliga mjukgörande medel. Vissa av bolagets produkter går till och med att kompostera.

För Naty är målet att driva förändringen mot säkrare produkter utan skadliga kemikalier.

Till skillnad från traditionella blöjor används istället förnybara och komposterbara material som är bra för miljön och hälsan hos våra kroppar, utan farliga kemikalier.

– Varje råvara och produkt testas i oberoende laboratorium ner till nanogram, långt under EU-regleringsnivån för milligram. Det garanterar en säker produkt till våra allra minsta, avslutar Marlene Sandberg.

Nästa artikel