Skip to main content
Hem » Barnhälsa » Vinnande innovation skyddar barn mot luftföroreningar, bakterier och virus
Sponsrad

Barn under fem år har ett outvecklat immunförsvar och är därför mer utsatta för virus och luftföroreningar. Särskilt utsatta är spädbarn under sex månader. Det är därför viktigt att skydda barn från virus, bakterier och luftföroreningar. En svensk innovation som utvecklats i samarbete med Karolinska Institutet Innovations och KTH gör det möjligt att skydda spädbarn från såväl virus som bakterier och luftföroreningar.

Små barn är särskilt utsatta för luftföroreningar eftersom deras lungor fortfarande växer och utvecklas. Skadliga luftföroreningar samlas strax ovanför marknivån, vilket är i samma höjd som ett barn i en barnvagn.

– Studier visar dessutom på ett samband mellan luftföroreningar och inlärningssvårigheter, astma samt en ökad risk för autismspektrumstörningar, säger Karin Dymmel, som är narkosläkare, trebarnsmor och innovatören bakom DymlaONE, en exklusiv babylift som skyddar spädbarn mot dålig luft.

Karin Dymmel, narkosläkare och innovatören bakom DymlaONE

Karin Dymmel

Narkosläkare och innovatören bakom DymlaONE.

Foto: Dino Soldin

Ökar tryggheten i offentliga miljöer

Allt fler föräldrar upplever ett behov av att skydda sina spädbarn mot såväl coronavirus som RS-virus, förkylningar och olika typer av bakterier. Karin Dymmel fick idén till Dymla när hon bodde och arbetade i östra Kongo, där spädbarn ofta är utsatta för dålig luft genom både vulkanaska och smutsiga bränslen.

Några år senare insjuknade hennes nyfödde son Henry i RS virus och blev akut inlagd på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Karin saknade en produkt som kunde öka tryggheten utan att minska småbarnsföräldrars rörelsefrihet. Erfarenheterna och insikten ledde till innovationen.

– Jag skapade en babylift med ett inbyggt Hepa filter som filtrerar bort 99 procent av alla virus (inklusive Covid-19), bakterier och luftföroreningar runt barnet. Babyliften passar i barnvagnens liggdel och kan enkelt användas även utan barnvagn.

Många upplever DymlaONE som en trygghet när man vistas i offentliga miljöer med barnet, inte minst nu under coronapandemin.

– Det har hittills inte talats så mycket om att barn också kan drabbas av corona. I en fallrapport som publicerats i den medicinska tidskriften Acta Paediatrica rapporteras det om att barnen som ingick i studien uppvisade symptom som trötthet, andningsbesvär och hjärtklappning eller bröstsmärtor mer än två månader efter att de insjuknat i covid-19, säger Karin Dymmel.

Dymla har vunnit de prestigefyllda prisen Red Dot Design Award och iF Design Award 2021 för utmärkt design och kvalitet.

Next article