Hem » Barnhälsa » Plastiga blöjor – en fara för såväl hälsa som miljö
Sponsrad

I genomsnitt använder ett barn cirka 5 000 blöjor under hela sin blöjperiod; i Sverige används årligen nära 5 000 miljoner blöjor totalt per år. Mycket blöjor blir det, och av alla saker vi klär på våra barn är ändå blöjan närmast kroppen.

Men hur många är vi som reflekterar över vad blöjorna faktiskt innehåller, och de produceras?

Men blöjorna då?

För samtidigt som medvetenheten kring plastens påverkan på vår miljö och hälsa har ökat markant de senaste åren och ordet plastbanta spridit sig i hemmets alla rum så är det nog få som reflekterar över att det vi dagligen sätter på våra bebisar faktiskt är gjort av, ja, plast. Den största delen, nära 80 procent, av dagens avancerade barnblöjor utgörs av fossila, oljebaserade beståndsdelar.

Det är framför allt tillsatsämnena i plasterna som kan ge hälsorisker; i många fall har forskare påvisat risker för hormonstörningar och cancer.

– Särskilt kan mjukgjord plast innehålla farliga kemikalier och därmed vara riskabel för vår hälsa, säger Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty. Naty startade när Marlene själv blev mamma och insåg att blöjindustrin minst sagt var smutsig.

Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty

Marlene Sandberg

VD och grundare, Naty.

Foto: Naty AB

För blöjorna från stora tillverkare som återfinns i våra livsmedelsaffärer kan innehålla såväl dioxiner och parfymer som ftalater, latex, färgämnen och parabener, till exempel. Förutom att dessa ämnen riskerar att skapa hudirritationer och långsiktiga hälsokonsekvenser hos våra barn innebär fossilt baserade blöjor en stor miljöbelastning i såväl produktion som insamling och förbränning. Vid förbränning av blöjor bildas fossil koldioxid som bidrar till växthuseffekten; ett linjärt tänkande som inte passar in i den cirkulära ekonomi vi annars eftersträvar.

Naturliga alternativ växer

Nu kommer dock allt fler alternativ till den plastiga blöjan. Förutom tygalternativ finns det biobaserade, ekologiska blöjor – som de från Naty – som både är allergitestade och 100 procent fria från oljeplaster mot barnets hud och hälsovådliga mjukgörande medel. Vissa av bolagets produkter går till och med att kompostera.

För Naty är målet att driva förändringen mot säkrare produkter utan skadliga kemikalier.

Till skillnad från traditionella blöjor används istället förnybara och komposterbara material som är bra för miljön och hälsan hos våra kroppar, utan farliga kemikalier.

– Varje råvara och produkt testas i oberoende laboratorium ner till nanogram, långt under EU-regleringsnivån för milligram. Det garanterar en säker produkt till våra allra minsta, avslutar Marlene Sandberg.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Plastiga blöjor – en fara för såväl hälsa som miljö
Barnhälsa

Begreppet Ers Majestät Bebin myntades av Sigmund Freud i början av 1914. Han inspirerades av ett tidningsfoto, som visade hur poliser i London stoppade hästekipage och fotgängare för att bereda vägen för ett litet barn och hens nanny. Bilden demonstrerade att världen måste stanna upp för att barnet skulle kunna passera. Hen kräver att befinna sig i centrum för all uppmärksamhet från sin omgivning.

Människan är mycket omoget när den föds och har en  lång barndom framför sig för att barnet skall kunna utbilda sig till en samhällsmedborgare. Barnet är alltså under lång tid beroende av sina föräldrar, lärare och andra vuxna. Barnens rättigheter måste beaktas särskilt, inte minst nu under dessa pandemitider. Det är därför FN:s barnkonvention är så viktig.

Barnkonventionen, ett ramverk för barnen

Enligt artikel 2 i FN:s barnkonvension är alla barn lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Orsaken till att barn försummats genom århundraden är att deras människovärde betraktades som lägre. Efter Ellen Keys bok Barnets århundrade, som utkom år 1900 och också tack vare Pippi Långstrumps genomslag, började man på allvar inse värdet av att vara ett barn i sig och inte en miniatyr av en vuxen.

Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa, enligt artikel 9. De bör ha ett hov omkring sig av vårdnadshavare., men inte för många. Förskolans stora barngrupper, maxtaxa med mera ligger inte i barnens intresse utan har införts i första hand för de vuxnas skull.

Pandemin har tvingat barn till att bli mer skärmberoende. Barn måste stimuleras tredimensionellt, motoriskt och få positiv feedback. Barn som får sagor berättade eller upplästa och sedan blir tillfrågade om innehållet blir mer fokuserade och kreativa när de kommit upp i skolåldern. Skolbarn bör uppmuntras att läsa böcker helst inte på läsplatta. Inlärningen blir effektivare om man läser pappersboksidor och skriver för hand för att  ”pränta in” bokstäverna i hjärnan.

Barnens rättigheter kommer först

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet enligt artikel 12. Barnkonventionens påbud att respektera barnets rättigheter kan tolkas som att barn skall få bestämma själva vad de får göra. Men det påpekas också i artikeln att man måste ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnets hjärna är inte riktigt mogen att välja och fatta beslut. Framhjärnan, som är sätet för exekutiva funktioner, blir fullt utvecklad först i 20 års ålder Man kan inte fråga en femåring om han eller hon vill gå till Junibacken eller Skansen eller om man skall semestra på Kanarieöarna eller i Grekland. Barnet blir mest förvirrat och föräldrarna vet oftast bäst vad barnet vill. Det är helt fel att vara kompis med barnen som föräldrar eller lärare.

Den viktigaste tillämpningen av barnkonventionen är att när man fattar beslut som beör barn måste det vara för för barnets bästa.

Stängning av skolor såsom nu under pandemin har inte varit för barnets bästa utan mest till för att skydda den vuxna befolkningen, vilket borde kunna ske genom mer aktiv smittspårning i skolorna och vaccinationer av lärare.

Hugo Lagercrantz

Hugo Lagercrantz

Prof. em. i barnmedicin.

Foto: Lennart Utgren

Stöd Barnforskningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Swish, 123 900 01 42.

Dela Dela
Nästa artikel