Skip to main content
Hem » Barnhälsa » Tillsammans kan vi förbättra livet för våra unga
Sponsrad

Flertalet mätningar visar att enbart två av tio barn och unga kommer upp i den rekommenderade mängden av 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. En stillasittande livsstil i kombination med en ohälsosam kost riskerar många gånger att leda till en rad sjukdomar senare i livet.

En svensk studie visar att barn och unga idag i genomsnitt tar ungefär 24 procent färre steg än vad de gjorde för 17 år sedan. Samtidigt som deras kost består av för mycket mättat fett. Detta leder till en ökad risk att drabbas av ett flertal sjukdomar längre fram i livet såsom diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika cancerformer.

Forskning visar att fysisk aktivitet och goda matvanor även har en positiv effekt på den psykiska hälsan.

– Vi vet att barn och unga idag mår sämre psykiskt, så det finns många anledningar till att våga titta på de här faktorerna tillsammans, menar Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

En gemensam insats

För att kunna ändra på den här negativa trenden krävs det att hela samhället går in med insatser på bred front. Föräldrarna behöver ta en titt på sig själva, skolor måste fundera på hur de ska få in mer rörelse, cykelvägar måste byggas på ett attraktivt sätt.

– Vi saknar nationell styrning. Ofta läggs ansvaret på regioner och kommuner där vissa jobbar mer och andra mindre med de här frågorna. Det krävs styrning uppifrån. Menar vi allvar med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation behövs nationellt krafttag.

Med väldigt enkla medel kan vi förebygga lidande och för tidig död. Så lite som tio minuter extra fysisk aktivitet om dagen kan ha stora effekter på vår hälsa.

Vi vill leva längre, men vi vill också må bra. Då måste vi fundera på vilken typ av framtid vi vill ge till oss själva och våra barn och unga.

Next article