Hem » Barnhälsa » Tillsammans kan vi förbättra livet för våra unga
Sponsrad

Flertalet mätningar visar att enbart två av tio barn och unga kommer upp i den rekommenderade mängden av 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. En stillasittande livsstil i kombination med en ohälsosam kost riskerar många gånger att leda till en rad sjukdomar senare i livet.

En svensk studie visar att barn och unga idag i genomsnitt tar ungefär 24 procent färre steg än vad de gjorde för 17 år sedan. Samtidigt som deras kost består av för mycket mättat fett. Detta leder till en ökad risk att drabbas av ett flertal sjukdomar längre fram i livet såsom diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika cancerformer.

Forskning visar att fysisk aktivitet och goda matvanor även har en positiv effekt på den psykiska hälsan.

– Vi vet att barn och unga idag mår sämre psykiskt, så det finns många anledningar till att våga titta på de här faktorerna tillsammans, menar Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

En gemensam insats

För att kunna ändra på den här negativa trenden krävs det att hela samhället går in med insatser på bred front. Föräldrarna behöver ta en titt på sig själva, skolor måste fundera på hur de ska få in mer rörelse, cykelvägar måste byggas på ett attraktivt sätt.

– Vi saknar nationell styrning. Ofta läggs ansvaret på regioner och kommuner där vissa jobbar mer och andra mindre med de här frågorna. Det krävs styrning uppifrån. Menar vi allvar med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation behövs nationellt krafttag.

Med väldigt enkla medel kan vi förebygga lidande och för tidig död. Så lite som tio minuter extra fysisk aktivitet om dagen kan ha stora effekter på vår hälsa.

Vi vill leva längre, men vi vill också må bra. Då måste vi fundera på vilken typ av framtid vi vill ge till oss själva och våra barn och unga.

Nästa artikel
Hem » Barnhälsa » Tillsammans kan vi förbättra livet för våra unga
Sponsrad

I genomsnitt använder ett barn cirka 5 000 blöjor under hela sin blöjperiod; i Sverige används årligen nära 5 000 miljoner blöjor totalt per år. Mycket blöjor blir det, och av alla saker vi klär på våra barn är ändå blöjan närmast kroppen.

Men hur många är vi som reflekterar över vad blöjorna faktiskt innehåller, och de produceras?

Men blöjorna då?

För samtidigt som medvetenheten kring plastens påverkan på vår miljö och hälsa har ökat markant de senaste åren och ordet plastbanta spridit sig i hemmets alla rum så är det nog få som reflekterar över att det vi dagligen sätter på våra bebisar faktiskt är gjort av, ja, plast. Den största delen, nära 80 procent, av dagens avancerade barnblöjor utgörs av fossila, oljebaserade beståndsdelar.

Det är framför allt tillsatsämnena i plasterna som kan ge hälsorisker; i många fall har forskare påvisat risker för hormonstörningar och cancer.

– Särskilt kan mjukgjord plast innehålla farliga kemikalier och därmed vara riskabel för vår hälsa, säger Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty. Naty startade när Marlene själv blev mamma och insåg att blöjindustrin minst sagt var smutsig.

Marlene Sandberg, vd och grundare för blöjtillverkaren Naty

Marlene Sandberg

VD och grundare, Naty.

Foto: Naty AB

För blöjorna från stora tillverkare som återfinns i våra livsmedelsaffärer kan innehålla såväl dioxiner och parfymer som ftalater, latex, färgämnen och parabener, till exempel. Förutom att dessa ämnen riskerar att skapa hudirritationer och långsiktiga hälsokonsekvenser hos våra barn innebär fossilt baserade blöjor en stor miljöbelastning i såväl produktion som insamling och förbränning. Vid förbränning av blöjor bildas fossil koldioxid som bidrar till växthuseffekten; ett linjärt tänkande som inte passar in i den cirkulära ekonomi vi annars eftersträvar.

Naturliga alternativ växer

Nu kommer dock allt fler alternativ till den plastiga blöjan. Förutom tygalternativ finns det biobaserade, ekologiska blöjor – som de från Naty – som både är allergitestade och 100 procent fria från oljeplaster mot barnets hud och hälsovådliga mjukgörande medel. Vissa av bolagets produkter går till och med att kompostera.

För Naty är målet att driva förändringen mot säkrare produkter utan skadliga kemikalier.

Till skillnad från traditionella blöjor används istället förnybara och komposterbara material som är bra för miljön och hälsan hos våra kroppar, utan farliga kemikalier.

– Varje råvara och produkt testas i oberoende laboratorium ner till nanogram, långt under EU-regleringsnivån för milligram. Det garanterar en säker produkt till våra allra minsta, avslutar Marlene Sandberg.

Nästa artikel