Hem » Barnhälsa » Ny metod för elevhälsan att stötta anhöriga barn
Sponsrad

I skrivande stund är klockan 10 en helt vanlig onsdag och runt om i landet befinner sig tusentals barn i sina klassrum. För vissa är det riktigt tungt. Istället för matematik, svenska eller något annat ämne är det andra tankar som snurrar i huvudet.

Barn som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller svår fysisk sjukdom tar ofta ett mycket stort ansvar för sin familjesituation. Många mår väldigt dåligt, säger Marie Rydell, projektledare på Anhörigas Riksförbund.

Elevhälsan får sällan kännedom

I ett projekt finansierat av Socialstyrelsen tog Anhörigas Riksförbund under 2021 fram en metod för elevhälsan att hitta och identifiera dessa barn. Forskning visar nämligen att elevhälsan på Sveriges grundskolor sällan får kännedom om barn som är anhöriga.

Marie Rydell

Projektledare, Anhörigas Riskförbund

Foto: Michael Nystås

– Många barn gör allt för att dölja sin situation men all sorg kan också göra att barnet blir ledsen, arg och beter sig stökigt på lektionerna. Skolarbetet kan bli lidande och lärarna har svårt att stötta på rätt sätt.

Utan vetskap och kunskap kan inte elevhälsan ge dessa barn det stöd de behöver. Risken finns också att barn utreds för diagnoser i onödan, när det egentligen handlar om en svår anhörigsituation.

– De får inte alls samma förutsättningar till en bra skolgång som sina klasskamrater, menar Marie Rydell.

Material tillgängligt för nedladdning

Materialet som tagits fram består av lärarhandledningar, PowerPoints och diskussionsbilder som pedagoger kan använda sig av under lektionstid. Det är tänkt att ge stöd i arbetet med att identifiera anhöriga men också tips på hur man som pedagog kan arbeta vidare och stötta dessa barn utifrån deras individuella behov.

Marie Rydell berättar att materialet finns tillgängligt på Anhörigas Riksförbunds hemsida för alla att ladda ner.

– Vi jobbar också för ett ökat samarbete mellan olika samhällsinstanser, som vård och skola. Med ändrade sekretesslagar och samtycke från familjen skulle till exempel vården kunna informera elevhälsan om anhöriga barn. Det är vi vuxna som ska ta det stora ansvaret, inte barnen, avslutar Marie Rydell.

Om Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund verkar för att stötta anhöriga och driver Anhöriglinjen med telefonnummer 0200-239 500. Som medlem får du bland annat tidningen Vi Anhöriga och bidrar till att förbättra livssituationen för andra anhöriga.

Nästa artikel