Hem » Barnhälsa » Tidig upptäckt och rätt stöd är A och O vid dyslexi
Sponsrad

Mellan 5 och 8 procent av befolkningen har dyslexi, eller läs- och skrivsvårigheter. Vilket gör den vanligt förekommande. För barn med läs och skrivsvårigheter är tidig upptäckt viktig.

Hur upptäcker man dyslexi?

– En utmaning med dyslexi är att det är individuellt och det gör att det ser olika ut från person till person. Det innebär att stödet och hjälpen som erbjuds, måste individanpassas säger Michaela Gillberg Holm, vice ordförande för FDB, Föräldraföreningen för dyslektiska barn. 

Föräldrar som misstänker att deras barn har dyslexi bör kräva utredning och hjälp.Om barnet inte följer övriga barn, så ta det på allvar. Vi är många som fått olika bortförklaringar om att barnet är sen i utvecklingen, säger Susanne Nordhqwist, ordförande i FDB. 

Då dyslexi kan vara ärftligt, så är det bra att prata med sina släktingar för att hitta eventuella ledtrådar.Dyslexi handlar inte bara om att ha svårt att läsa. Dyslektiker har ofta svårt att ljuda och att hitta orden man vill skriva eller säga. Dyslexi kan förekomma i kombination med andra svårigheter. En tidig upptäckt och tillgång till hjälpmedel är viktig. Då det ökar förutsättningarna att klara skolgången med bibehållen självkänsla och självförtroende.

Skilj på lästräning och kunskapsinhämtning

–Det är viktigt att man skiljer på kunskapsinhämtning och lästräning. Kunskapsinhämtning behöver inte nödvändigtvis ske genom att man läser en text. Det kan lika gärna ske genom att lyssna eller titta på film då läsning med ögonen är energikrävande. Det är däremot viktigt att man lästränar för att bibehålla läsförståelsen.

En föräldraförening för gemenskap och stöttning

Vi finns till för att föräldrar ska kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter kring barn med dyslexi och läs och skrivsvårigheter. Föreningen ger råd kring hur föräldrar kan gå till väga för att hjälpa sitt barn. Vi arrangerar bland annat digitala föreläsningar och erbjuder forum för erfarenhetsutbyte och diskussioner med andra föräldrar. Under sommaren finns det även lägerverksamhet för barn och ungdomar. Då det viktigt för barnen att träffa andra i samma situation.

Nästa artikel