Skip to main content
Hem » Barnhälsa » Koppla hälsogreppet för barnen!
Barnhälsa

Koppla hälsogreppet för barnen!

Foto: Martin Bergmark

Alla barn har rätt att leva och få vara friska. Men vilka är grundförutsättningarna för en god hälsa? Ofta talar vi om diagnoser och sjukvård, men Hans Roslings ”hälsogrepp”, beskriver vad som bygger hälsa.

Stefan Swartling Peterson

Professor i Global Systemomställning för Hälsa vid Karolinska Institutet och Hälsospecialist vid UNICEF Sverige

Foto: Martin Bergmark

1. Mat

Det första är mat – näringsriktig och i rätt mängd. UNICEFs genomgång visar att två av tre barn i världen får för lite, för mycket eller fel sorts mat. Med skenande klimatkatastrof, torka och exporthinder från Ukraina är det allt fler barn som får för lite mat. Det råder hungersnöd på Madagaskar och Afrikas horn. Samtidigt är 20 procent av de svenska barnen överviktiga. 

2. Vatten

Rent vatten – att dricka, för vår hygien och för att odla mat. Hälften av världens barn lever i områden med vattenbrist. Klimatförändringarna leder också till översvämningar på grund av kraftigare och mer frekventa skyfall. UNICEF arbetar över hela världen med att öka människors tillgång till vatten, sanitet och nya metoder för att lösa vattenproblemen.

3. Social Välfärd 

I social välfärd ingår skolan. Att gå i en skola som lär ut såväl ämneskunskaper som sociala färdigheter är en av de allra viktigaste förutsättningarna för barns hälsa och välbefinnande. Covid-19 pandemin visade detta tydligt, när tre av fyra barn i världen fick sina skolor stängda. Skolstängningarna ledde till ökat barnarbete och tonårsgraviditeter i vissa länder och försämrad psykisk hälsa i alla länder. Arbetet för ALLA barns rätt till bra utbildning är därför kritiskt, för Sveriges regering och kommuner liksom för UNICEF globalt.

4. Materiell välfärd 

Materiell välfärd handlar delvis om boendemiljön. En bra bostad i en trygg omgivning främjar hälsan. Globalt bor en av världens åtta miljarder invånare i slumområden och till 2030 kommer antalet att fördubblas. I Sverige är boendemiljöerna bättre men trångboddheten ökar, liksom barnfattigdomen. 

5. Hälso- & sjukvård

Slutligen vaccination. Barn som inte vaccineras drabbas av bland annat mässling, som dödar eller skadar för livet. Covid-19 pandemin ledde till att många barn gick miste om rutinvaccinationer och vi kan nu se utbrott av tidigare nästan utrotade sjukdomar som polio. Som världens största upphandlare och leverantör av vaccin når UNICEF årligen runt hälften av världens barn med vaccin. Våra barns hälsa och välbefinnande är intimt sammankopplade med den värld vi lever i. Alla barn påverkas redan nu negativt av klimatkatastrofen och det kommer att kräva all vår uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga för att ge dagens barn och kommande generationer förutsättningar för en god hälsa.

Illustration: Tim Sobek
Next article