Skip to main content
Hem » Barn och unga » Vaccin räddar liv
Barn och unga

Vaccin räddar liv

Lena Hallengren om vaccin
Lena Hallengren om vaccin
Lena Hallengren, socialminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige har ett effektivt nationellt vaccinationsprogram som utvecklas allt eftersom. Att majoriteten följer vaccinationsprogrammet är viktigt för den generella folkhälsan.

Det kommer emellanåt rapporter i media om att det finns en ökande mängd som inte vill vaccinera sina barn. Socialminister Lena Hallengren förklarar varför det är så viktigt för regeringen att människor vaccinerar sig.

– Det räddar liv. En del sjukdomar som förut skördade liv i Sverige finns i princip inte här idag, tack vare vaccin.

Vaccination är avgörande

Regeringen arbetar kontinuerligt med vaccinationsfrågor och informerar om vikten av att vaccinera sina barn.

– Vi har en väldigt hög vaccinationsgrad i Sverige vilket är bra. Våra nationella och effektiva vaccinationsprogram som inleds på BVC i tidig ålder ger verkligen effekt och är en av anledningarna till att så pass många barn vaccineras i Sverige.

Vaccinationsprogrammet utvecklas allt eftersom. Det görs nya bedömningar med jämna mellanrum om något vaccin ska läggas till i det nationella vaccinationsprogrammet.

– Vi fattade tidigare i våras beslut om att vaccin mot rotavirus ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, så från och med i höst blir det så. 

Effektivt vaccinationsprogram

Lena Hallengren berättar vidare att fler vaccinationer kommer att ingå framöver, vilket är en naturlig utveckling.

– Det är Folkhälsomyndigheten som bedömer vilka vaccinationer som bör ingå, och där har de rekommenderat HPV-vaccin för även pojkar. Det är en fråga vi tittar på nu.

I media har det varit röster som höjts om vaccinationer ska vara tvingande istället för frivilligt som det är idag. Men tvång är inget som regeringen förespråkar.

– Nej, det sätt vi arbetar på genom bland annat allmänna vaccinationsprogrammet har visat sig vara väldigt effektivt. Vi ska fortsätta på den vägen!

På frågan om Lena Hallengren vaccinerar sina egna barn svarar hon:

– Självklart. Den som inte är allergisk mot vaccination ska förstås göra det. Det räddar liv.

Next article