Skip to main content
Hem » Barn och unga » Unga Örnar
Barnhälsa

Unga Örnar

unga örnar personal
I samarbete med: Unga Örnar
unga örnar logo
Unga Örnar
unga örnar personal
I samarbete med: Unga Örnar
Unga Örnar

Unga Örnar tycker att alla barn har rätt till en jämlik och trygg barndom. Vi tror på ett samhälle där barn är rättighetsbärare och där barnkonventionen efterlevs fullt ut. Unga Örnar arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets resurser- genom en likvärdig skola, tillgång till vård och en trygg bostadssituation. 

Vi organiserar unga demokratiskt med tron om att låta våra aktiviteter genomsyras av vår vision för samhället. I våra  distrikt har vi internationella projekt i b.la  Namibia och Zimbabwe där vi arbetar med barn och ungas inkludering i beslutsprocesser.Vi har dans, cheerleading, simning, läxhjälp, fritidsgårdsverksamhet, parklekar och en massa annat för att ge barn en meningsfull fritid.  

Samhället ska aldrig svika barnen, för då har vi redan gett upp om framtiden. I Unga Örnars barnmanifest har vi politik på nio områden där vi föreslår reformer för att uppnå en jämlik barndom. 

Barn och unga förtjänar framtidstro. Genom våra aktiviteter säkerställer vi att barn och unga får en meningsfull fritid som bär minnen för livet. Våra ledare är förebilder och våra medlemmar är framtidens ledare. 

Ojämlikheten är den största hälsorisken för barn när tjockleken på föräldrarnas plånbok blir avgörande för möjligheten till idrott, vård och fritid. 


Vill du stötta vårt arbete med en jämlik barndom? Bli Örnvän redan idag genom att bidra med 200 kr/år. Eller är du mellan 6-25 och sugen på att bli örn? Välkommen in i vår verksamhet: bli medlem.

Bli medlem i Unga Örnars vänner.

Next article