Skip to main content
Hem » Barnhälsa » MFoF erbjuder stöd och kunskap inom internationell adoption
Barnhälsa

MFoF erbjuder stöd och kunskap inom internationell adoption

I samarbete med: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Foto: Shutterstock
I samarbete med: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Foto: Shutterstock

Forskning visar att adoptionen kan påverka en individ genom hela livet, vilket gör adopterade till en mer sårbar grupp än andra. Därför är det viktigt att samhället stöttar och etablerar trygga och säkra förhållanden för adopterade. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en kunskapsmyndighet med ansvar för internationella adoptioner, familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. MFoF arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Det övergripande syftet med vår adoptionsverksamhet är att bidra till en bra, trygg och rättssäker situation för barn som adopteras till Sverige. Ambitionen är att adopterade barn ska få en trygg uppväxt och goda relationer till sina föräldrar, säger Ulrika Berggren, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

I Sverige har kommunerna ansvar för att förbereda och utreda de som vill adoptera. Kommunerna har också ett ansvar för att ge stöd efter adoptionen, både till adopterade och adoptivföräldrar.

–Vi stöttar kommunerna i detta arbete, bland annat med kunskapsstöd och vägledning. Vi arbetar även för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt, bland annat genom att utöva tillsyn och bevilja auktorisationer till adoptionsorganisationer, säger Ulrika Berggren.

Ulrika Berggren

Utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

MFoF:s stöd till adopterade

MFoF kan ge stöd med ursprungssökning för internationellt adopterade från 18år. Det kan bland annat handla om att skapa en bild av livshistorien och ursprunget, ge stöd att få tillgång till och tolka adoptionshandlingar, samt att söka biologiska släktingar. Det kan även handla om att få adoptionshandlingar översatta samt etablera kontakt med myndigheter i den adopterades ursprungsland.

–MFoF erbjuder också ett adoptionsspecifikt samtalsstöd som riktar sig till internationellt adopterade från 15 år samt adoptivföräldrar. Samtalsstödet utförs på vårt uppdrag av företaget Apoteksgårdens kognitiva center och kan vara både individuellt och i grupp, berättar Ulrika.

Föräldrautbildningar och handläggarstöd

MFoF har även uppdraget att samordna den obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption i Sverige.

–Vi ansvarar för det nationella utbildningsmaterialet till föräldrautbildningen och utbildar de som håller i föräldrautbildningarna. Vi stöttar också adoptionshandläggarna på kommunernas socialtjänster i deras arbete. Vi är specialister på just adoptioner och fungerar därför som ett kunskapsstöd på flera olika nivåer, säger Ulrika Berggren.

Efterfrågad digital inspirationsdag

Den 15 november arrangerar MFOF en digital nationell inspirationsdag på temat tidigt stöd för adopterade och adoptivföräldrar. Dagen vänder sig främst till personer som i sitt yrke möter eller kan komma att möta adopterade eller adoptivföräldrar. Konferensen är kostnadsfri men kräver föranmälan via webbsidan mfof.se/tidigtstod.

–Inspirationsdagen är ett tillfälle att ta del av kunskap och erfarenheter. Intresset har hittills varit stort, det är tydligt att den här typen av inspirationsdagar verkligen efterfrågas. En kartläggning från socialstyrelsen visar att det finns brister i det stöd som samhället erbjuder adopterade. Under inspirationsdagen erbjuder vi konkreta exempel på hur man kan arbeta med tidigt stöd. Att adopterade och adoptivföräldrar erbjuds ett tidigt stöd kan förebygga problematik senare i livet, avslutar Ulrika Berggren.

Next article