Skip to main content
Hem » Barn och unga » Snitz skolor erbjuder NPF-säkrad grundskole- och gymnasieverksamhet
Barnhälsa

Snitz skolor erbjuder NPF-säkrad grundskole- och gymnasieverksamhet

penna och pennvässare
penna och pennvässare
Foto: Unsplash

Snitz grundskola och gymnasium vid Odenplan i Stockholm erbjuder en NPF-anpassad skolverksamhet för elever med olika typer av NPF-diagnoser från hela Stockholms län. Snitz utgår från ett salutogent arbetssätt som tillvaratar varje elevs styrkor. Undervisningen anpassas utifrån elevens individuella förutsättningar och behov.

– Vår skolverksamhet är NPF-säkrad och ner på detaljnivå utformad för barn och unga med NPF-diagnoser. Vi skapar trygghet genom förutsägbarhet. Alla elever har en bestämd plats i sitt hemklassrum. Vi använder en tavelmetodik som skapar tydlighet i klassrummet, bildstöd som konkretiserar vad som sker under dagen och en timer som visualiserar arbetstiden.

Dessa faktorer bidrar till en trygg och förutsägbar yttre miljö, säger Liselotte Kihlström, chef för elevhälsan på Snitz grundskola och gymnasium.

– Vi tillämpar ett relationellt förhållningssätt där vi betraktar eleverna utifrån det sammanhang de befinner sig i. Vi erbjuder små klasser, ett mindre sammanhang där vi minimerar sinnesintrycken, vilket gör att eleven kan känna sig trygg och fokusera på sin inlärning, säger Liselotte Kihlström.

Snitz är en av få skolor som har en elevhälsochef. Mycket fokus läggs på extra resurser inom elevhälsa i form av bland annat speciallärare och socialpedagoger.

– Det finns ständigt mer att lära sig om NPF.

Våra medarbetare genomgår därför regelbunden handledning och pedagogiska forum som stärker deras kompetens kring just NPF-diagnoser, säger Liselotte Kihlström.

Next article