Hem » Barn och unga » Ny modell gör det möjligt för unga vuxna att äga sin bostad
Barn och unga

Ny modell gör det möjligt för unga vuxna att äga sin bostad

Bostäder är svåra att köpa för unga
Bostäder är svåra att köpa för unga
Foto: Getty Images

Prisutvecklingen på bostäder i kombination med de nya amorteringskraven och kreditrestriktioner slår hårt mot unga vuxna. Situationen gör det svårt för gruppen att ta sig in på bostadsmarknaden och därför testar HSB en ny modell för att kunna äga sin bostad. 

Egentligen går det att räkna ut baklänges hur mycket du behöver spara till dina barn. Kolla var de ska eller vill bo och räkna på att du behöver 15 procent köpeskilling.

– Det skiljer mycket i pris mellan storstad och landsbygd. Att bospara är en investering för framtiden. Fördelarna är att du både sparar pengar till barn eller barnbarn samtidigt som du ger dem möjligheten till ett framtida boende, säger Charlotte Wiesner, Bosparutvecklare Marknad, HSB Projektpartner.

Olika bosparande och bostadsköer

Det finns olika bostadsköer och bosparvarianter, både för hyresrätter och nyproducerade lägenheter. Vilken man ska välja kan vara svårt, men en faktor att väga in är att pengarna inte ska vara låsta ifall det skulle uppstå en situation då du behöver dem.

– Det är aldrig för sent att börja bospara. Men givetvis är det bra att börja så tidigt som möjligt. Så fort barnet har ett personnummer går det att börja bospara. Att ge unga vuxna möjligheten att komma in på bostadsmarknaden är viktigt för hela samhället.

En väg in på bostadsmarknaden

HSB har under flera år arbetat med att ta fram en ny köpmodell riktad till unga bostadsköpare. Nu lanseras HSB Dela som ett pilotprojekt i Göteborg. Det är en ny lösning för att äga sin bostad, där unga bosparare upp till 30 år erbjuds möjligheten att köpa en nyproducerad bostadsrätt med lägre kapitalinsats. HSB köper 50 procent och bospararen 50 procent. Det innebär att köparen betalar 50 procent av bostadsrättens pris och ingår ett samäganderättsavtal med HSB. Samägandeavtalet är tidsbegränsat och gäller under tio år.

– Vi vill bryta ny mark för att hjälpa våra unga bosparare som i dagsläget vill men inte kan köpa sin första egna bostad. Satsningen ger dessutom större möjligheter att skapa ett bra startkapital för kommande bostadsbehov, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, i ett pressmeddelande. När väl projektet har utvärderats kommer HSB fatta beslut om idén ska breddas – men ambitionen är att så sker.

avatar

Charlotte Wiesner

Bosparutvecklare Marknad

Foto: HSB

Nästa artikel