Hem » Barn och unga » Projektet Regnbågsfamiljer i väntan ska bidra till en mer inkluderande graviditetsvård
Barnhälsa

Projektet Regnbågsfamiljer i väntan ska bidra till en mer inkluderande graviditetsvård

gravid
I samarbete med: RFSL
Foto: iStock
gravid
I samarbete med: RFSL
Foto: iStock

Hbtqi-personer har generellt ofta lägre förtroende för vården. Och kan behöva bekräftas lite extra i en kommande föräldraroll som motvikt till samhällets ofta snäva syn på hur en familj ser ut. Den ordinarie graviditetsvården behöver även bli mer inkluderande. RFSL driver därför Regnbågsfamiljer i väntan, ett uppskattat nationellt föräldrastödjande projekt med bland annat föräldragrupper för hbtqi-personer.

Projektets fokus är hbtqi -personers specifika behov under graviditet och tidigt föräldraskap, med syfte att öka förutsättningarna för en mer inkluderande graviditetsvård. Inom ramen för projektet erbjuder RFSL barnmorskeledda digitala föräldragrupper för hbtqi-personer under graviditet.

– Vår ambition är att dels erbjuda ett konkret föräldrastöd till hbtqi-personer, dels att låta den ordinarie graviditetsvården ta del av våra erfarenheter och därigenom göra vården mer inkluderande. Det handlar dels om att exempelvis barnmorskor har med sig ett normmedvetet hbtqi-perspektiv i sitt dagliga arbete, dels om att initiera föräldragrupper och andra sammanhang specifikt för den här gruppen. Det är viktigt att hbtqi-personer slipper känna sig som ett undantag i graviditetsvården, säger Anna Nordqvist, projektledare och sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

Inom ramen för projektet producerar RFSL också en rad filmer om att vänta barn och bli förälder, som kan visas i föräldraförberedande grupper eller föreläsningar.

Erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd till graviditetsvården

Studier visar att hbtqi-personer har lägre tillit till hälso- och sjukvården än övriga befolkningen, bland annat på grund av erfarenheter av och rädslan för att inte få ett bra bemötande. RFSL producerar därför kunskapsstöd riktat till yrkesverksamma i vårdkedjan kring graviditet och födande. Projektet finansieras av medel från Allmänna Arvsfonden och pågår till slutet av 2021.

Läs mer här.

– Under 2021 fortsätter vi med digitala föräldragrupper. Om förutsättningarna tillåter det kan det även bli aktuellt med fysiska föräldragrupper. Därefter hoppas vi kunna förlänga projektet.

Utöver att ge hbtqi-föräldrar möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation hoppas vi förstås även att det informationsmaterial vi producerar inom ramen för projektet ska bidra till en mer inkluderande graviditetsvård, säger Anna Nordqvist.

Nästa artikel