Skip to main content
Hem » Barn och unga » Barn på I Ur och Skur förskolor skapar en grogrund för hållbarhet och hälsa
Barnhälsa

Barn på I Ur och Skur förskolor skapar en grogrund för hållbarhet och hälsa

i ur och skur förskola
I samarbete med: I Ur och Skur
Foto: Daniel Ohlsson
i ur och skur förskola
I samarbete med: I Ur och Skur
Foto: Daniel Ohlsson

Studier har visat att barn som vistas ute mycket är friskare än andra barn, motoriskt mer utvecklade, fysiskt mer aktiva och har lättare att koncentrera sig. Friluftsfrämjandets verksamhet för barn i förskola och skola, I Ur och Skur har sedan 1985 vetat att naturen är ett fantastiskt klassrum som innehåller outsinliga källor till lärande om friluftsliv, hållbarhet och miljön.

Vetenskapen talar mycket om vikten av fysisk aktivitet hos oss människor, att våra barn sitter still för mycket framför skärmar vilket leder till ökad ohälsa. Kommuner ställer frågor om digitala lärmiljöer för 1-5 åringar, men ingen frågar sig hur man arbetar för att stimulera barns fysiska aktivitet, hur förskolor och skolor motverkar barns ökade stillasittande som skapar ohälsa eller hur de erbjuder barn kunskaper om hållbarhet för vår miljö nu och i framtiden.

I Ur och Skur arbetar efter samma styrdokument som alla andra förskolor och skolor och har en tydlig pedagogik och metodik i arbetet med läroplanens mål inom samtliga ämnen. Inom I Ur och Skur får barnen använda hela sin kropp och alla sinnen i lärandet, och ges därmed möjlighet till fysisk aktivitet som en integrerad del i undervisningen.

Alla elever på I Ur och Skur lär sig att laga mat på stormkök. De vet hur de ska klä sig för olika väder och aktiviteter och hur man packar en ryggsäck, allt för att ta sig an fysisk aktivitet och olika ämnen genom friluftsliv och utomhuspedagogik.

Tydlig pedagogisk tanke med utomhusvistelsen

Barnen som går på I Ur och Skur ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap. Digitalisering finns med som en naturlig del och passar speciellt bra i utomhusundervisningen.

Läs mer här.

Det finns en tydlig pedagogisk tanke med utomhusvistelsen på I Ur och Skur. Barnen utvecklar kunskaper om hur man vistas i naturen och efterlever allemansrätten. De utvecklar kunskaper om en hållbar utveckling i praktiken då miljöarbetet är en naturlig del av livet på I Ur och Skur.

Förutom att lära om sambanden i naturen så komposterar man, källsorterar, spar energi, serverar mycket ekologiska produkter och återanvänder material och saker.

Next article