Skip to main content
Hem » Autoimmuna sjukdomar » Lönsam rehabilitering på Svenska Re
Sponsrad

Vår anläggning ligger i San Agustin på Gran Canaria där både klimat och miljö är optimala året runt för träning och rehabilitering. Vi har även etablerat ett samarbete med Kurortsklinken i Varberg för att kunna erbjuda rehabilitering i Sverige.

Under livet kan saker inträffa som hindrar oss från att arbeta och ha en meningsfull fritid. Det kan vara allt från förslitningsskador, olyckor, utmattningssyndrom eller kroniska sjukdomar.

Svenska Res mission är att ge arbetslivsinriktad rehabilitering, där deltagarna får förutsättningar att förbättra hälsa och återfå arbetsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt.

En god rehabilitering kortar sjukskrivningstider och ger hållbara resultat. Alla våra program på Svenska Re är utformade enligt vetenskaplig evidens och uppdateras regelbundet utifrån de senaste rönen.

Svenska Re AB grundades 1972, ägs av Föreningen Svenska Re och våra medlemmar är svenska företag och organisationer.

Next article