Skip to main content
Hem » Astma, Allergi & Eksem » Inomhusluften är viktigare än många förstår
Astma, Allergi & Eksem

Inomhusluften är viktigare än många förstår

inomhusluft i klassrum
inomhusluft i klassrum
Foto: Pexels
avatar

Annika Brännmark

Branschchef Plåt & Ventföretagen

Foto: Björn Petrén

En bra inomhusluft är viktig för vår hälsa. Att ha en bra luftväxling samt kvalitet på inomhusluften har stor påverkan på allmäntillståndet, då de flesta spenderar en stor del av sin tid inomhus.

Bra luft är viktigt men många vet inte vad det innebär.

– En luft av god kvalitet ska inte ha någon lukt. Det är ofta sant, men inte alltid. Att till exempel använda en luftfräschare för att få bort dålig lukt är ofta rena giftet för allergiker, säger Annika Brännmark, branschchef Plåt & Ventföretagen.

– Nya hus och lägenheter är väldigt energieffektiva. Det är bra men det innebär också att de är väldigt täta, och då måste man vara extra noggrann med ventilationen.

Gamla fönster kan vara bättre för inomhusmiljön

Det är ofta svårt själv påverka miljöer där man vistas som till exempel arbetsplatser och skolor. Men hemmiljön kan man själv ta tag i.

Gamla fönster är ofta gjorda för att kunna ta in frisk luft. Så om man byter till nya tätare fönster måste man ändå se till att få in frisk luft på något sätt, annars blir inomhusmiljön dålig.  

Energimål kontra hälsa

Att vädra trots att det blir lite småkyligt tjänar på man på i längden.

– Man brukar säga att man bytt ut inomhusluften på cirka två timmar om man vädrar. Det är just det som mekanisk ventilation gör annars. Bor man i småhus bör man ta dit en fackman för att kontrollera ventilationen. I flerbostadshus görs det besiktningar, fortsätter Annika Brännmark.

Att tänka på själv

I en lägenhet bor man generellt sett trängre än i hus och därför är det ännu viktigare att vädra och ha bra tillförsel av frisk luft.

– Fukt är en bra grogrund för mikroorganismer och det motverkar man med bra friskluftsintag.  Att göra rent ventiler har också stor effekt på luftens kvalitet.

– Gör rent ventilerna. Dammsug in cirka 20 cm i ventilen och tvätta ventilen. Det gör stor skillnad!

Symptom på dålig inomhusluft

Om inomhusluften har dålig kvalitet så kan det yttra sig i form av huvudvärk, förkylningssymptom, snuva, hosta, rinniga eller röda ögon, allergi samt eksem.

– Hälsan ska inte påverkas negativt av luften. Ventilation och även städning har en stor påverkan på luftens kvalitet.

De flesta som bor i villa eller lägenhet har hört begreppen frånluft och tilluft. Frånluftsventilationen tar bort föroreningar från till exempel virus och bakterier samt mjukgörare från plaster, lukter och partiklar. Tilluften tar in frisk luft utifrån.

Luft på skolor och arbetsplatser

På skolor och arbetsplatser vistas ännu fler personer per kvadratmeter och då är det ännu viktigare med inomhusluftens kvalitet. Fler elever i klassrummen i kombination med dålig städning och låg luftomsättning leder till försämrad inomhusluft. Särskilt utsatta är elever med astma och allergi.

– God renhållning av lokaler och luftkanaler samt bra ventilation med från- och tilluft är A och O.

Pollenallergiker

För pollenallergiker som har svårt med utomhusluften under pollenintensiva perioder bör luften filtreras med ett filter med minst klass F7. Detta är möjligt när huset har fläktstyrd ventilation. Om huset har självdragsventilation kan man skaffa en luftrenare som avskiljer pollen. Det finns luftrenare som är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet.

– Alla mår bra av en god inomhusmiljö. Med ganska små medel går det att göra betydande förbättringar av inomhusluften, avslutar Annika Brännmark.

Next article