Hem » Vård och Omsorg » Världens enda hygienassistent för hemmabruk ökar äldres självständighet och integritet
Sponsrad

För personer med rörelsehinder kan den personliga hygienen vara ett stort bekymmer. Att vara beroende av hjälp från exempelvis hemtjänstpersonal för att kunna duscha upplevs av många som ett intrång i den personliga integriteten. En svensk innovation ger sköra äldre och rörelsehindrade självständigheten tillbaka.

I dagsläget behöver 65 000 äldre hjälp med att sköta sin personliga hygien i hemmet. Om fem år väntas antalet ha ökat till 100 000. Det är inte ovanligt att hemtjänsten endast beviljar hjälp med dusch en till tre gånger i veckan och många äldre upplever det som frustrerande att inte kunna sköta sin hygien så som de önskar.

– Andelen äldre i samhället ökar stadigt och det finns både mänskliga och ekonomiska motiv för att skapa bättre förutsättningar för säker vård i hemmet, för både den äldre och personalen. Vi har utvecklat en lösning som minimerar risken för halkolyckor på våta golv, liksom rygg- och nackskador på grund av tunga lyft, säger Daniel Rumack, säljansvarig på Robotics Care. Företaget som har utvecklat den automatiserade hygienassistenten Freja, som ger rörelsehindrade och sköra äldre möjlighet att på egen hand sköta sin hygien i hemmet.

Daniel Rumack

Försäljningsansvarig, Robotics Care

Foto: Privat

Nya möjligheter att självständigt hantera personlig hygien

Robotics Care grundades 2013 av Thomas Ryberg, efter att hans då 90-åriga mor hade jobbiga upplevelser från den duschassistans hon hade rätt till. Både integriteten och hygienen blev lidande, på grund av stor rotation av personal och ibland uteblivna besök. Thomas sökte efter ett hjälpmedel där hans mor på ett säkert sätt själv kunde sköta sin personliga hygien. Det fanns inget på marknaden och då bestämde han helt enkelt sig för att utveckla ett robotduschsystem.

Med hjälp av en Freja i badrummet, får äldre nya möjligheter att själva sköta sin personliga hygien. Freja är en vidareutveckling av Poseidon, som används i professionella vårdmiljöer.

– Att kunna sköta sin hygien på egen hand och utifrån sina egna önskemål har stor betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. Det här är en del av lösning på utmaningen med ett ökat antal äldre och mindre personella resurser i hemtjänst och omsorg, säger Daniel Rumack.

Pilotprojekt

Robotics Care har just nu pilotprojekt i flera kommuner där de erbjuder duschen som ett alternativ till duschhandräckning i det egna hemmet, och dialog förs med fler kommuner om ytterligare expandering.

Nästa artikel