Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Uppsala kommun satsar på digitala utbildningar
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Uppsala kommun satsar på digitala utbildningar

uppsala
I samarbete med: Uppsala kommun
uppsala kommun logotyp
Foto: Unsplash
uppsala
I samarbete med: Uppsala kommun
Foto: Unsplash

Med sin strategi för kompetensutveckling har Uppsala kommun som mål att löpande utrusta medarbetare med digitala utbildningar som är kvalitetssäkrade och förankrade i arbetet. Flexibiliteten i tid och rum är viktig.

Utbildningar som höjer kunskapsnivån. För 2,5 år sedan startade kommunen sin e-utbildningssatsning inom vård och omsorg.

stefan lindström

Stefan Lindström

Projektledare, Uppsala kommun

Foto: Uppsala kommun

Stefan Lindström, projektledare, säger att ett av målen är att förenkla och effektivisera introduktionen av nyanställda. Men även erbjuda efterfrågade utbildningar från befintlig personal. Under pandemin behövde de liksom många andra ställa om. Istället för fysiska utbildningar tog de fram digitala utbildningar inom bland annat läkemedelshantering.

– Vår delegeringsutbildning som klassrumsutbildning kostar cirka 60 000 kronor i veckan. Den som vi genomför digitalt kostar runt 10 000 kronor, vilket är en enorm besparing.

Utbildningsinsats ger ny kunskap

Ekonomin är viktig, men viktigast är att kunskapsöverföringen fungerar bra så medarbetarna lämnar en utbildning med användbar kunskap. Utbildningarna underlättar även för sjuksköterskorna som annars planerar och genomför fler av de fysiska utbildningarna. De kan istället fokusera på andra kunskapshöjande uppgifter och utveckla kvalitén inom vården. Digital utbildning är också alltid tillgänglig och inte beroende av kursledarens närvaro. Vi vet också att medarbetare lär sig på olika sätt. Den digitala utbildningen blir en aktiv inlärningsprocess, medarbetaren kan pausa, repetera och ta med sig kunskapen in i yrkeslivet.

Det skapar flexibilitet, menar Stefan.

E-lärande som fungerar i yrkeslivet

En som är positiv till den digitala omställningen är Daniel Strömberg, undersköterska i Uppsala kommun. Daniel sökte sig till yrket för relationen med människor. Som undersjuksköterska har han ett ben i omvårdnaden och ett i det medicinska. Daniel har genomfört den digitala utbildningen i läkemedelshantering. Legitimerade sjuksköterskor kan delegera några av sina arbetsuppgifter till bland annat undersköterskor. Det handlar främst
om att få hantera läkemedel.

daniel strömberg undersköterska

Daniel Strömberg

Undersköterska

Foto: Privat

– Utbildningen håller hög kvalitet. Den är fördjupande, breddande och inspirerande. Jag har utvecklat och stärkt mina färdigheter. Framförallt ger det en trygghet för brukaren – att ordningsföljden och noggrannheten sitter i ryggmärgen, säger Daniel. Han poängterar att det är positivt att lärandet och testen tillåts i hans egen takt och när det tidsmässigt lämpade sig bäst.

Det är en trygghet att jag och mina kollegor får samma kunskaper och kan dela erfarenheter.

Next article