Hem » Vård och Omsorg » Tips för att rekrytera drömkandidater till äldreomsorgen
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Tips för att rekrytera drömkandidater till äldreomsorgen

Foto: Poppyphotography för Go Care

Äldreomsorgen är enligt rapporter från Sveriges Kommuner och Regioner den välfärdssektor som kommer behöva rekrytera flest nya medarbetare de kommande åren. Initiativet Go Care verkar för att visa vad äldreomsorgen erbjuder och inspirera fler att välja ett jobb i sektorn. Go Care tipsar här om 5 frågor du som arbetsgivare kan ställa för att utveckla hur ni jobbar för att lyckas med er employer branding och rekrytering. 

1. Vem är vår drömkandidat?

Ju mer specifikt ni definierar vem eller vilka ni vill rekrytera desto tydligare kommer ni kunna formulera budskap som dessa personer lockas av. Tänk ålder, kompetenser, tidigare erfarenheter, utbildningsbakgrund, personliga egenskaper och intressen.

En klar bild av drömkandidater gör det även lättare att välja kanaler att kommunicera genom för att nå målgrupperna. 

2. Vad erbjuder vi som drömkandidaten söker? 

Här gäller det att förflytta sig in i huvudet på drömkandidaten och förstå vad hen drömmer om och värderar vid val av jobb och arbetsplats. Vad erbjuder ni som matchar hens preferenser? Er kommunikation ska fokusera på att presentera detta medarbetarerbjudande.  

3. Hur ser vår kommunikation ut? 

Om man är nyfiken på att jobba hos er vad möts man av för information och känsla? Hur ser era jobbannonser ut? Er kommunikation måste vara snygg och bilddriven för att göra intryck. 

4. Lyckas vi engagera våra medarbetare? 

Många medarbetare engagerar sig gärna i att hitta bra kollegor. Det påverkar ju deras arbetsmiljö. Presentera era tankar om vad ni erbjuder och få feedback. Vem är deras drömkollega? Om de skulle rekommendera sin arbetsplats vad skulle de säga? När de står bakom ert budskap så ökar chansen att de vill tips andra om att jobba hos er. 

Att synliggöra medarbetarerbjudandet internt ökar också motivationen och stoltheten vilket ofta gör att fler stannar längre och rekommenderar arbetsplatsen. 

5. Arbetar vi långsiktigt med vår employer branding?

Starkt arbetsgivarvarumärke och attraktionskraft underlättar rekrytering avsevärt. Employer branding byggs över tid och genom en rad olika aktiviteter. Det finns ingen quick fix, ingen engångslösning. Det gäller att kontinuerligt möta målgrupperna där de är med rätt budskap i ett visuellt tilltalande format. Digitala plattformar ger stora möjligheter att göra detta på ett effektivt sätt.

Nästa artikel