Hem » Vård och Omsorg » Krönika: Ta tillvara den digitala utvecklingen
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Krönika: Ta tillvara den digitala utvecklingen

anna-lena
anna-lena
Foto: Bosse Johansson

Nu har vi levt mitt i en pandemi i över ett års tid. Ingen anade nog vad detta avlägsna virusutbrott skulle få för konsekvenser när vi i början av 2020 kunde läsa om det i tidningarna. Men hur det sedan tog fart och lamslog i stort sett hela världen. Covid-19 har ritat om kartan fullständigt och allt vi har tagit för givet.

Barnen som växer upp nu har fått lära sig hur man håller social distans, spritar händerna och hälsar på coronavis. För många vuxna är begrepp som zoom och teams synonymt med arbetsmöten, bokklubbsträffar och andra sociala aktiviteter

Digitala lösningar underlättar vår vardag

Det har på kort tid blivit tydligt att vi har ett stort behov av digitala lösningar för att hantera vår vardag.

Den grupp som har drabbats oerhört hårt är de äldre, där många har fått sätta livet på paus. Ensamhet var ett stort problem för flera i denna grupp redan innan corona och nu ser man att riskerna med ensamhet och ohälsa ökar alltmer. Alla insatser för att underlätta kontakter och skapa positiva aktiviteter för att minska oro, ångest och depression är viktigare än någonsin.

Diagnos måste ställas i tid

Men vi måste också göra vården tillgänglig. Vi vet att många har väntat med att söka vård för att undvika smitta eller för att inte belasta ett redan hårt pressat system. Samtidigt vet vi att det, för patienter som väntar med att söka vård, kan få ödesdigra konsekvenser. Tidskritiska diagnoser som cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar behöver upptäckas i tid. 

På den positiva sidan ser vi att hastigheten att implementera nya digitala lösningar har fått närmast raketfart under det senaste året. Inom vården ser vi allt fler vårdgivare erbjuda digitala möten och konsultationer för att kunna möta upp behovet.

Specialiserad vård på distans

Även mer specialiserad vård kan skötas på distans. Den ökade digitaliseringen medför att patienter som lever med kroniska sjukdomar, genom uppkopplade sensorer, kan få hjälp att följa sin värden tillsammans med läkare. Ett exempel är lungfunktionsmätare som kopplas upp och samman med vårdgivare. Det kan ge patienten dagsaktuella behandlings-rekommendationer och dosering kan justeras utan att behöva uppsöka fysisk vård.

Många äldre är i behov av vård och tillsyn i hemmet. Här kan digitala lösningar komplettera och avlasta hemtjänsten samtidigt som man minskar smittspridning.

Digitaliseringen som möjliggörare

Låt oss ta till vara de erfarenheter vi fått med oss under pandemin där digitaliseringen varit en möjliggörare. Givetvis kan inte alla patienter nyttja de digitala lösningarna och de kan inte helt ersätta det fysiska mötet. Men det har ändå blivit tydligt att innovativa tekniska lösningar kan komplettera och avlasta vård och omsorg och samtidigt skapa en större säkerhet och flexibilitet för patienterna.

Vi måste fortsätta arbetet med att skapa den vård och omsorg individen behöver och använda alla verktyg som nu finns i vår verktygslåda.

Nästa artikel