Hem » Vård och Omsorg » Säkra hem ger mer effektiv vård
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Säkra hem ger mer effektiv vård

sjukhussäng
sjukhussäng
Foto: Unsplash

Covid19 har tydliggjort brister i den fysiska miljön på äldreboenden. Vårdmiljöforskaren Helle Wijk menar att funktionalitet och kompetens hör ihop.

Vi som är engagerade i äldrevården, såväl  inom forskning som kliniskt, har länge påtalat de brister som pandemin avslöjade. Framförallt gäller det nedmonteringen av geriatriken på många håll i landet. Det ser olika ut, men på många platser är geriatriken numera integrerad inom andra specialiteter med följd att expertkunskapen minskar, säger Helle Wijk.

helle wijk

Helle Wijk

Professor på Göteborgs Universitet och gästprofessor på Chalmers Arkitektur/Centrum för vårdens arkitektur 

Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Funktionella miljöer

Finansdepartementet utlyste nyligen att det behöver byggas 560 nya äldreboenden i Sverige. Detta för att möta behovet av en ökande andel äldre i  befolkningen med behov av vård och omsorg. 

– Detta kräver funktionella fysiska miljöer som både kan möta de äldres och personalens behov. Kommissionens rapport visade med all önskvärd tydlighet bristen på kompetens inom äldrevården. Men om vi vill locka sjuksköterskor och läkare till den kommunala hälso- och sjukvården, så måste boendet vara anpassat både för att möjliggöra avancerade vårdinsatser och för de boendes krav på en kvalitativ boendemiljö. Detta är tätt sammankopplat med vårdarkitektur och byggplanering. Ska personal ha möjlighet att ge en avancerad vård när det behövs, så måste den fysiska miljön ge förutsättningar att bedriva den vård de boende behöver.

De ska inte behöva lämna det särskilda boendet om de blir sjuka, säger Helle Wijk.

Trygghet och kohortvård

De äldre ska också kunna känna sig trygga och säkra oavsett om de bor kvar i sitt ordinära boende eller på särskilt boende, menar Helle Wijk.

– En intressant utveckling under pandemin är att mobila team som tidigare har haft en blygsam utveckling nu bildades  blixtsnabbt. Vårdteam åker hem till patienterna istället för tvärtom, för att undvika belastning på redan otillräckligt antal sjukhusplatser och för att kunna ge en mer effektiv vård. Det är såklart positivt.

På äldreboenden visade pandemin även ett behov av att kunna ställa om till så kallad kohortvård, för att minska smittspridningen genom att personal inte behövde gå mellan avdelningarna. 

– Det innebär att de äldre som har konstaterats smittade inte ska riskera att smitta andra äldre som vistas på samma enhet inom äldreboendet. Detta ökar även säkerheten och tryggheten hos vårdpersonalen, säger Helle Wijk.

Inkluderade i samhället

Det behövs definitivt mer vårdmiljöforskning inom  äldrevården, menar Helle Wijk.

– Jag tänker bland annat på olika typer av integrerade boendeformer. Att äldre personer fortfarande är en självklar del av  samhället efter att flyttat till det särskilda boendet. Jag var precis på en invigning där man bygger ett äldreboende i omedelbar närhet till en grundskola i samma kvarter. Det ska såklart vara en valfrihet, men jag tror absolut på den idén.

Vikten av att fortfarande känna sig inkluderad i samhället i en miljö där man är känd och känner igen sig.

Nästa artikel